Roztáhněte svá křídla

28.11.2019 Při tvorbě závěrečné vysokoškolské práce je velice důležité, abyste do ní vnesli kus neúcty „bosého vagabunda“. Nesnažte se nesmyslně uctívat to, co už je všeobecně známé, nýbrž pokuste se to alespoň trošku zpochybnit. Nezapomeňte, že to, co je dnes dokázáno, bylo kdysi také jen pouhou představou.

Užívejte si sbírání nových informací a objevování nových věcí, čímž de facto dáváte najevo zájem o to, co se děje ve světě. Pokládejte si velké otázky s otevřeným koncem, nejlépe etického či filozofického rázu, které se nespokojí s jednoduchou odpovědí. Nevěřte všemu, co kde slyšíte. Naslouchejte rozdílným názorům a zvažujte pro i proti u různých možností. Budete-li logicky uvažovat a třídit smysluplné informace od nesmyslů dříve, než se rozhodnete, značně vám to práci při rozhodování ulehčí. Překročte konvenční hranice svého myšlení a buďte ve svém psaní kreativní. Vytvářejte si své vlastní teorie a vysvětlení a hrajte si s nimi. Je to mnohonásobně lepší, než se chytit první správné odpovědi, na níž narazíte. Ve svých vlastních teoriích vytvářejte nová spojení, stavějte na tom, co už znáte a poté to aplikujte na různé situace. Mějte ale také otevřenou mysl, tzn. buďte ochotni učit se od ostatních a sdílet jejich úhly pohledu na vámi řešenou problematiku, jelikož nové ideje a plány jsou někdy lepší, když se na nich podílí více lidí s různým nadáním. Mohou totiž zajímavě změnit perspektivu a přizpůsobit se novým důkazům či změnám situací. Máte-li v úmyslu napsat originální práci, objevte v sobě humor a buďte schopni zasmát se sami sobě a udržet si tak vyvážená stanoviska. Pokud uděláte ve své práci chyby, vězte, že se stávají, nutné je však se po nich opět postavit na nohy. Neméně důležitý je důvtip a nezávislost, čímž prokážete iniciativu a zároveň přijmete zodpovědnost za směr, kterým jste se rozhodli vydat. Pokud nebudete spokojeni s tím, co jste ve svém výzkumu objevili, buďte vytrvalí a ochotně vylepšete a zdokonalte své vlastní nápady. Snažte se poučit ze svých chyb i úspěchů a nebojte se případně i požádat o pomoc, budete-li ji potřebovat. Buďte také zvídaví jako malé děti, vyhledávejte neustále vysvětlení a ptejte se proč. Jen tak pochopíte tento náš tak neobyčejně vzrušující svět. Pamatujte, že padat jablko viděly miliony lidí, ale pouze Newton se zeptal proč.

Může to vše znít až přehnaně idealisticky, ale ve skutečnosti výše zmíněné „rady“ pro vás budou velmi osvobozující a úžasně to vyrovná vaše možnosti při tvorbě závěrečné vysokoškolské práce. /RB/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >