Disertační práce

Disertační práce/ dizertačka - je písemná práce, kterou se ukončuje vysokoškolské vzdělávání třetího stupně."Disertační práce má prokázat schopnost doktoranda samostatně a tvořivě pracovat, ovládat metody vědecké práce a má přinést nové poznatky pro vědní oblast, na kterou se doktorand specializuje."

V dizertačce doktorand prokazuje úroveň nabytých vědomostí. Při psaní disertačních prací, doktorand i dbají na to, že výsledek musí být publikovatelný. I kvůli tomu jeho práce podléhá vysokým obsahovým a metodologickým kritériím. Rovněž je kladen velký důraz na formu disertační práce.

Psaní disertačních prací

Disertační práce se strukturálně podobají diplomovce. Úvodní část tvoří úvod, abstrakt(ve státním a cizím jazyce) a obsah. Její jádro je složeno z části, teoretické a praktické. V teoretické části autor popisuje a řadí zkoumanou problematiku. Na rozdíl od zmíněných závěrečných prací, v dizertaci nemusí být teoretická část od praktické strukturálně odlišena. Napsat teoretickou a praktickou část odděleně ale nemusí být na škodu. Hodně může záležet od školitele, jak vám bude radit.

Praktická část dizertačky je aplikace poznatků na zkoumanou problematiku. Součástí je i diskuse, která sestává z komparace očekávaných výsledků a výsledků výzkumu uvedených v disertační práci.

Disertační práce se zadávají doktorandům hned na začátku studia. Je to nejnáročnější závěrečná práce v této hierarchii, proto na její vypracování má doktorand celé trvání studia(tj.4-5let). Dizertačky mají mít rozsah 80-120stran.

Klíčové slovo: napsat disertační práce

  

Předběžná nezávazná objednávka

Podrobnější informace:

Zpět na seznam zajímavostí

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.