Ceník

Naše cenová politika se zaměřuje na pravidelnou kontrolu ceníků seriózní konkurence = snažíme se, aby naše ceny byly nejvýhodnější ve srovnání s konkurenčními společnostmi o nichž nemáme pochyby, že jsou profesionální, zkušeně a spolehlivé!

Proč je náš ceník pouze orientační?

Nezdá se nám fér zobecňovat rozdílné typy prací. Nemyslíme si, že by měl za stranu zaplatit zákazník, který má v práci výzkum stejně jako zákazník, jehož práce sestává ze shrnutí několika knižních zdrojů a přidání vlastního názoru autora.

Při cenotvorbě proto zohledňujeme hlavně:

 1. náročnost témata
 2. termín dodání
 3. dostupnost literatury
 4. míra přínosu autora pro práci
 5. náročnost praktické části
 6. rozsah práce vzhledem k tématu
 7. jazyk práce

Podklady pro středoškoláky:

Podklady pro maturitní práci od 600 Kč/strana

Podklady pro vysokoškoláky:

Podklady pro čtenářské deníky, úvahy, eseje od 750 Kč/strana
Podklady pro referáty od 750 Kč/strana
Podklady pro seminární práce od 750 Kč/strana
Podklady pro bakalářské práce od 750 Kč/strana
Podklady pro ročníkové projekty od 750 Kč/strana
Podklady pro diplomové práce od 780 Kč/strana
Podklady pro rigorózní práce od 780 Kč/strana
Podklady pro disertační práce od 900 Kč/strana
Podklady pro modul MBA od 750 Kč/strana
Podklady pro MBA Závěrečná práce od 840 Kč/strana
Podklady pro semestrální práce od 750 Kč/strana
Podklady pro I. atestační práci od 750 Kč/strana
Podklady pro II. atestační práci od 750 Kč/strana
Podklady pro atestační portfolio od 750 Kč/strana

Ostatní odborné texty:

Prezentace od 660 Kč/strana
Recenze od 750 Kč/strana
Pr články od 750 Kč/strana
Specifické články (články, slogany, projevy) individuálně

Korektury textů (gramatické, stylistické):

Korektury v českém, slovenském jazyce od 300 Kč/strana
Korektury v anglickém jazyce od 750 Kč/strana
Korektury v německém jazyce od 750 Kč/strana

Překlady:

Překlad z anglického do českého jazyka od 750 Kč/strana
Překlad z německého do českého jazyka od 750 Kč/strana
Překlad z českého do anglického jazyka od 750 Kč/strana
Překlad z českého do německého jazyka od 750 Kč/strana

Ostatní služby:

Přepisy rukopisů do elektronické podoby od 150 Kč/strana
Vypracování odvolání proti nepřijetí na SŠ, VOŠ nebo VŠ od 1 000 Kč
Zpracování dotazníků od 500 Kč
Formátování dokumentů od 250 Kč
Úkoly v programovacích jazycích (C + +, Java, Smalltalk apod.) individuálně

Příplatky za expresní zpracování:

Zpracování do 72 hodin od + 20%
Zpracování do 48 hodin od + 40%
Zpracování do 24 hodin od + 70%

Standardně odevzdáváme podklady ve formátu normostrany:

 • písmo: Times New Roman, velikost 12
 • řádkování: 1,5
 • počet řádků: 30
 • počet slov na straně: cca 250
 • počet znaků na straně (včetně mezer): cca 1800
 • Změna formátu je samozřejmě možná, je však třeba ji specifikovat v objednávce.