Jakou vysokou školu si mám ke svému studiu vybrat?

10.02.202 Tuto otázku si středoškoláci kladou čím dál častěji. Co je v tomto případě důležité. Asi bychom s měli položit primární otázku: „co by mě bavilo a co bych ve svém budoucím profesním životě nejefektivněji upotřebil/a? Každý studen má nějaké studijní předpoklady. Někdo je humanitní studijní typ, jiný zase typ ryze technokratický. Asi by nebylo přínosné studovat matematiku, pokud si vystačíme s malou násobilkou a procenty. Pokud tedy máme představu, co studovat, pak je rozhodnuto.

Ale co když jsme na „vážkách“ a nejsme si stále jisti? Pak je se nabízí jako vhodné řešení navštívit stránky on-line veletrh vysokých škol, kde jednotlivé subjekty představují své studijní obory a přehledně nabízejí potencionálním studentům vhled do vysokoškolského prostředí. Získání co nejvalidnějších a nejspolehlivějších informací je předpokladem nejen pro to, vybrat si ten správný obor, ale také vybrat kvalitní školu. Pro mnohé studenty je také důležitým aspektem fakt, zda se na daný obor uskutečňují přijímací zkoušky či nikoliv. Strach z neúspěchu při přijímacích zkouškách je totiž v naší společnosti již po léta ukotven a studia bez přijímacích zkoušek jsou u budoucích studentů čím dál oblíbenější.

Pro vhodnou volbu školy je také dobré, mít alespoň hrubou představu o tom, čím se chci ve svém profesním životě zabývat. Nejrůznější odvětví lidské činnosti mohou také požadovat více odborných kvalifikací. Pro příklad uveďme vychovatelství. Kvalifikační předpoklad je v tomto případě studium vychovatelství, ale uznáváno je také učitelství či speciální pedagogika. Tato flexibilita ve splnění kvalifikačních předpokladů dává budoucímu studentovi vysoké školy více možností při volbě studijního oboru. /MN/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >