Semestrální práce

Semestrálka je rovněž písemná práce jako seminární, rozdíl mezi nimi však spočívá v rozsahu a struktuře práce. Semestrálky jsou zadány studentům v období jednoho semestru a jsou podmínkou úspěšného ukončení daného předmětu.

Témata semestrálek jsou dány vyučujícím předmětu a to tak, aby co nejvíce korespondovaly s předmětem. Semestrální práce společně se seminárkou mají studenta naučit pracovat se zdroji, sbírat informace a vyhodnocovat je.Jsou jakou si předpřípravou napsání obsáhlé závěrečné práce.

Psaní semestrálních prací

Rozsah semestrální práce se pohybuje od10-15 stran. Zpravidla se skládá ze tří částí:

-          Úvodní, do které spadá-titulní strana, anotace (abstrakt v cizím jazyce), obsah, úvod.

-          Jádro, má dvě části -teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována popisu a charakteristice témata semestrální práce. V praktické části student aplikuje své znalosti na konkrétní problém nebo situaci.

-          Závěr, do kterého spadá nejen samotný závěr, kde student shrnuje nejdůležitější myšlenky své práce a zkoumání. Součástí závěrečné části práce je bibliografie s odkazy použité literatury a přílohy, které však nejsou povinné.

Semestrální práce mají stejnou formu úpravy jako seminární práce. Je důležité citovat a odkazovat na využité zdroje podle normy ISO60 a 60-2. Řádkování textuje 1.5. Semestrálka stejně jako všechny závěrečné práce počítá s bezchybným ovládáním gramatiky, spisovného jazyka a odborné terminologie.

  

Předběžná nezávazná objednávka


Jiná zajímavost: diplomové práce

Zpět na seznam zajímavostí

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.