Referáty

Referát je odborný text. Zařazujeme ho k nejčastěji zadávaným úlohám na středních a vysokých školách.

Úkolem referátu je informovat o nastoleném tématu. Musí uvádět základní údaje o předmětu zkoumání, cíli, metodách, které využívá, výsledcích a závěrech zkoumání a práce. Bývá doplněn Bibliografií, která byla použita na jeho zpracování. Referáty využívají termíny. Jejich jazyk je odborný.

Je možného prezentovat dvěma způsoby, buď ústní (např. žák na hodině čte referát) nebo písemnou formou (předání referátu).

Psaní referátů

Při psaní referátu můžeme postupovat dvěma způsoby, v textových editorech nebo v PowerPointu. Pokud se chystáme na vystoupení s referátem, je vhodná druhá varianta. Pokud jsme se rozhodli pro napsání referátu ve Wordu, je třeba mít na zřeteli, že musí být přehledný. Doporučené je využívání odstavců a pod nadpisů. Standardní formální úprava pro psaní referátů by měla odpovídat úpravě podobných písemných prací, tj. písmo TimesNewRoman 12 a řádkování jednoduché nebo 1,5.

Základní struktura referátu se stává ze základních údajů o autorovi referátu- jméno, příjmení a datum vypracování. Struktura referátu se následovně dělí na tři části-úvod, jádro, závěr. V úvodu zdůvodněný výběr témat u referátu, přiblíženo samotné téma, kterému se chystá věnovat v práci. Rovněž by zde mělo jít o stručný náčrt pojmů, které budou využívány v jádru referátu a celkový náčrt a vstup do rozebírané problematiky. V jádru referátu je rozebráno nosné téma. Téma by mělo být podáno zajímavě, délka referátu je cca 15 minut, čemuž odpovídá rozsah 3-5 stran. V závěru by měla být ve zkratce zopakována hlavní myšlenka referátu a nejdůležitější fakta v referátu. Rovněž je třeba uvádět i citovanou literaturu.

  

Předběžná nezávazná objednávka


Jiná zajímavost: diplomová práce

Zpět na seznam zajímavostí

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.