Disertační práce - příklad úvodu

Pšenice je celosvětově nejvýznamnější obilovinou a je zdrojem proteinů pro výživu člověka. Pšeničné bílkoviny jsou schopny vytvářet lepek, který je tvořen zásobními bílkovinami (gluteliny a gliadiny). Pekařské výrobky souvisejí nejen s obsahem proteinů, ale také s jejich složením. Lepek je velmi důležitý z pekárenského hlediska a má vliv na vlastnosti těsta. Sledování obsahu lepku v potravinách je také důležité, protože někteří lidé trpí alergií na lepek neboli onemocněním nazývané celiakie.

Ultra účinná kapalinová chromatografie (UPLC) je poměrně nová technologie v oblasti kapalinové chromatografie. ACQUITY UPLC systém využil výhod technologických kroků, které učinil v rámci plnění částic, optimalizace systému, detektoru, designu a zpracovávaní a řízení dat. Tyto kroky vytvořili úspěšné zlepšení chromatografického výkonu. Oproti vysoko účinné kapalinové chromatografii (HPLC) je UPLC konstrukčně upravena pro práci s vysokými tlaky, je citlivější a doba analýzy je kratší.

Před samotnou analýzou se provádí extrakce jednotlivých frakcí pšeničných bílkovin. Cílem extrakce je vyextrahovat co největší množství žádané složky, s co nejmenší spotřebou rozpouštědla. Jednotlivé frakce pšeničných bílkovin nejčastěji extrahujeme dle jejich rozpustnosti, která je popsána Osbornem. Frakce jsou rozděleny do čtyř skupin na albuminy, globuliny, prolaminy a gluteliny. U pšenice jsou prolaminy nazývány jako gliadiny a gluteliny jsou nazývány jako gluteniny. Ke stanovení pšeničných bílkovin z mouky, těsta a pečiva jsou používány elektroforetické a chromatografické metody, hmotnostní spektrometrie, NIR pektrometrie.

  

Předběžná nezávazná objednávka


Jiná zajímavost: diplomové práce

Zpět na seznam zajímavostí

Tagy: disertace
Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.