Diplomové práce - Závěr - příklad

Děti v náhradní rodinné péči nemají možnost spolehnout se na věci, které by měly být ve společnosti pro všechny samozřejmé. Pocit, že máte lásku blízkého, o kterou nepřijdete spolu s domovem, kam se můžete vždy vrátit. Děti nedokáží po celý svůj následující život pochopit, proč byly odloženy svými biologickými rodiči. Z jakých důvodů jim vzali tímto činem život, který je čekal. Každý jeden člověk na světě si přeje, aby se rodina vyvíjela bezproblémově a ideální. Přesto do života rodiny postupem času vstupují různé faktory, které způsobují v období obtíží selhávání funkčnosti a celistvosti rodiny. Každodenně se setkáváme s úpadkem společnosti v oblastech nezaměstnanosti, prohlubování sociálních rozdílů a zejména se ztrátou morálky a etických hodnot. Z těchto důvodů bychom měli zasáhnout do vývoje dítěte a nenechávat ho na samotném dítěti. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména výchově a školním povinnostem. 

Při problémech v otázkách náhradní rodinné a náhradní institucionální výchovy se díváme často nesprávným směrem. Zohledňuje se počet dětí který se nachází v této náhradní výchově, z důvodu srovnání. Taková strategie ale není efektivní. Nesměřuje k řešení základního problému, který se ve společnosti vyskytuje. Nenachází se v něm základní myšlenka snížit počty dětí v náhradních rodinách nebo v institucích. V první řadě by se neměla idea pomoci dětí nacházet v rozvoji náhradní rodiny. Ideou by se mělo stát nastavení základních systémů pro minimalizaci počtu dětí, které musí vyrůstat mimo své biologické rodiny, realizací prostřednictvím sociálního poradenství a terénní sociální práce s rodinou. Jednou z možností, na kterých můžeme stavět v této oblasti je vytvoření systému prevence, která bude zaměřena na fungování rodiny jako celku. V případě Neinvestování času a citů do mladé generace se tato skutečnost odrazí na dětem v období dospívání, v průběhu zbývajícího života a v následujících mezilidských vztazích, které člověka časem setkají. 

  

Předběžná nezávazná objednávka


Jiná zajímavost: diplomové práce

Zpět na seznam zajímavostí

Tagy: diplomka
Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.