závěrečné práce

Diplomové práce

Diplomovou práci píše diplomant(ka), tedy student(ka) posledního ročníku magisterského studijního programu vysoké školy. Povinnost napsat a obhájit diplomovou práci je zakotvena v zákoně o vysokých školách. Zatímco seminární práce bývají v pravomoci příslušného učitele a ročníko... Viac

  
Bakalářské práce

Bakalářskou práci píše bakalnt(ka), tedy student(ka) posledního ročníku bakalářského studijního programu vysoké školy. Povinnost vytvořit a obhájit bakalářskou práci je dána v zákoně o vysokých školách. Zatímco seminární práce bývají v „jurisdikci“ příslušného učitele a ročníkov... Viac

  
Disertační práce

Disertační práce/ dizertačka - je písemná práce, kterou se ukončuje vysokoškolské vzdělávání třetího stupně."Disertační práce má prokázat schopnost doktoranda samostatně a tvořivě pracovat, ovládat metody vědecké práce a má přinést nové poznatky pro vědní oblast, na kterou s... Viac

  
Diplomové práce - Úvod

Úvod - zdůvodnění volby tématu, současného stavu problematiky, specifikace problému (vysvětlení, v čem je problém řešený v této práci), cíl práce, kroky k jeho splnění. Cíl diplomové práce bývá jeden a nejdeme ho v zadání. Hypotéza (někdy bývá součástí úvodu)... Viac

  
Diplomové práce - Použitá literatura

Seznam použité literatury Jako odborné zdroje nelze použít stránky jako např. Wikipedia, Wikimedia, Google, Seznam apod. Tyto stránky nám používáme jako vyhledávače s takovou samozřejmostí, že je neuvádáme v seznamu literatury. Někdy je požadováno rozdělení seznamu na primární... Viac

  
Bakalářské práce - Hypotéza

(někdy bývá součástí úvodu) Je domněnka o existenci objektu, souvislosti nebo příčiny jevu, která se vyvozuje z teoretických předpokladů. Hypotéza obsahuje představu o problému a možnostech jeho řešení a prognóza splnění cíle práce. V dalším textu je tato domněnka potvrzena, z... Viac

  
Bakalářské práce - Přílohy

Tabulky, obrázky apod. vytvoříme v příslušném souboru nebo je do textu přeneseme z jiného programu. Neuškodí uložit hotovou práci s přílohami také v *.pdf, zvláště když ji odevzdáváme elektronicky. ... Viac

  
Bakalářské práce - Závěr

I bez čtení celé práce musí být ze závěru zřejmé, co a jak se dělalo a zda je hypotéza potvrzena, změněna či vyvrácena. Nemusíme hodnotit vlastní práci, to učiní vedoucí práce a oponent v posudcích.... Viac

  
Bakalářské práce – příklad jádra

2.3 Osvojení Adoptivní rodina se v mnohém podobá biologické rodině, ale v mnohém se i liší. Podobně jako biologičtí rodiče, musí partneři vzájemně přehodnotit svůj vztah i vztah ke svým vlastním rodinám. Začnou dítěti vytvářet bezpečné a láskyplné prostředí, vhodné pro vývoj ... Viac

  
Jak na citace?

18.5.2015 S citacemi mají vysokoškolští studenti problémy nejčastěji. A co že to ta citace vlastně konkrétně je, na co si dát při citování pozor, a jaké druhy citací známe?  Citace je jen zkrácenou formou označení citovaného dokumentu v textu. Na základě této citace ... Viac

  
Google scholar Vám pomůže při psaní závěrečné práce

9.4.2015 Co je Google Scholar? Google spustil svou službu pro studenty a akademickou obec již v roce 2004, kdy tato služba byla zpoplatněna. Za zveřejněné publikace tehdy Google inkasoval od 15 dolarů za jednu publikaci. Ale od roku 2011 jsou výsledky vyhledávání Google Sch... Viac

  
5 UŽITEČNÝCH RAD PŘI PSANÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

4.3.2015 1. Závěr závěrečné práce Ano, začínáme od konce, ale faktem je, že dokonalý závěr je zcela nejnutnější součást každé práce. Když se vám nechce podívat na celý film, také se více zaměřujete na jeho konec - no a tak je to i s diplomkou - když profesor nemá čas, nestí... Viac

  
Neumíte si poradit s citacemi? Zkuste generátor citací!

5.11.2013 Generátor citací dokáže vytvořit citaci dle potřebných norem. Nová citace se vytváří na základě předvytvořené šablony. V šabloně jsou označeny údaje, které musí být v citaci uvedeny. Zda student v šabloně vyplnil potřebné údaje lze zkontrolovat podle kontroly citace. V ... Viac

  
Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.