disertace

Disertační práce

Disertační práce/ dizertačka - je písemná práce, kterou se ukončuje vysokoškolské vzdělávání třetího stupně."Disertační práce má prokázat schopnost doktoranda samostatně a tvořivě pracovat, ovládat metody vědecké práce a má přinést nové poznatky pro vědní oblast, na kterou s... Viac

  
Disertační práce - příklad úvodu

Pšenice je celosvětově nejvýznamnější obilovinou a je zdrojem proteinů pro výživu člověka. Pšeničné bílkoviny jsou schopny vytvářet lepek, který je tvořen zásobními bílkovinami (gluteliny a gliadiny). Pekařské výrobky souvisejí nejen s obsahem proteinů, ale také s jejich složením... Viac

  
Tagy: disertace
Disertační práce - příklad abstraktu

Dizertační práce se zabývá stanovením bílkovin pomocí ultra účinné kapalinové chromatografie (UPLC). Popisuje charakteristiku a stanovení pšeničných bílkovin, které jsou významné tím, že tvoří pružný gel-lepek. UPLC metoda patří mezi novou separační techniku v kapalinové chromato... Viac

  
Tagy: disertace
Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.