diplomka

Diplomové práce

Diplomovou práci píše diplomant(ka), tedy student(ka) posledního ročníku magisterského studijního programu vysoké školy. Povinnost napsat a obhájit diplomovou práci je zakotvena v zákoně o vysokých školách. Zatímco seminární práce bývají v pravomoci příslušného učitele a ročníko... Viac

  
Diplomové práce - Úvod

Úvod - zdůvodnění volby tématu, současného stavu problematiky, specifikace problému (vysvětlení, v čem je problém řešený v této práci), cíl práce, kroky k jeho splnění. Cíl diplomové práce bývá jeden a nejdeme ho v zadání. Hypotéza (někdy bývá součástí úvodu)... Viac

  
Diplomové práce - Jádro

Teoretická část musí být východiskem pro část praktickou. Neměly by v ní být poznatky, které nejsou využity v praktické části Praktická část Přínos práce (může být součástí závěru) pro svět a lidstvo nebo alespoň pro nejbližší okolí. Napište, co jste vytvořili a ještě nebylo v... Viac

  
Tagy: diplomka
Diplomové práce - Použitá literatura

Seznam použité literatury Jako odborné zdroje nelze použít stránky jako např. Wikipedia, Wikimedia, Google, Seznam apod. Tyto stránky nám používáme jako vyhledávače s takovou samozřejmostí, že je neuvádáme v seznamu literatury. Někdy je požadováno rozdělení seznamu na primární... Viac

  
Diplomové práce - Závěr - příklad

Děti v náhradní rodinné péči nemají možnost spolehnout se na věci, které by měly být ve společnosti pro všechny samozřejmé. Pocit, že máte lásku blízkého, o kterou nepřijdete spolu s domovem, kam se můžete vždy vrátit. Děti nedokáží po celý svůj následující život pochopit, proč b... Viac

  
Tagy: diplomka
Jak napsat skutečně kvalitní diplomovou práci?

22.8.2015 Základní pravidla pro napsání kvalitní diplomové práce Tím možná nejpodstatnějším je psát práci průběžně. Není nic horšího, než začít ji psát těsně před termínem odevzdání v obrovském časovém tlaku. Ten se na kvalitě práce totiž musí nutně projevit. Každý student ... Viac

  
Tagy: diplomka
Je psaní diplomové práce opravdu k něčemu dobré?

04.02.2014 Projekt má studentům ukázat, že i úsilí, které souvisí s psaním závěrečné práce, může být po zásluze oceněno. Projekt má dát šanci studentům, aby mohli spolupracovat s reálnou firmou. Pro studenty je to velmi přínosné, protože se mohou lépe orientovat v prostředí skute... Viac

  
Tagy: diplomka
Neumíte si poradit s citacemi? Zkuste generátor citací!

5.11.2013 Generátor citací dokáže vytvořit citaci dle potřebných norem. Nová citace se vytváří na základě předvytvořené šablony. V šabloně jsou označeny údaje, které musí být v citaci uvedeny. Zda student v šabloně vyplnil potřebné údaje lze zkontrolovat podle kontroly citace. V ... Viac

  
Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.