bakalářka

Bakalářské práce

Bakalářskou práci píše bakalnt(ka), tedy student(ka) posledního ročníku bakalářského studijního programu vysoké školy. Povinnost vytvořit a obhájit bakalářskou práci je dána v zákoně o vysokých školách. Zatímco seminární práce bývají v „jurisdikci“ příslušného učitele a ročníkov... Viac

  
Bakalářské práce - Hypotéza

(někdy bývá součástí úvodu) Je domněnka o existenci objektu, souvislosti nebo příčiny jevu, která se vyvozuje z teoretických předpokladů. Hypotéza obsahuje představu o problému a možnostech jeho řešení a prognóza splnění cíle práce. V dalším textu je tato domněnka potvrzena, z... Viac

  
Bakalářské práce - Přílohy

Tabulky, obrázky apod. vytvoříme v příslušném souboru nebo je do textu přeneseme z jiného programu. Neuškodí uložit hotovou práci s přílohami také v *.pdf, zvláště když ji odevzdáváme elektronicky. ... Viac

  
Bakalářské práce - Závěr

I bez čtení celé práce musí být ze závěru zřejmé, co a jak se dělalo a zda je hypotéza potvrzena, změněna či vyvrácena. Nemusíme hodnotit vlastní práci, to učiní vedoucí práce a oponent v posudcích.... Viac

  
Neumíte si poradit s citacemi? Zkuste generátor citací!

5.11.2013 Generátor citací dokáže vytvořit citaci dle potřebných norem. Nová citace se vytváří na základě předvytvořené šablony. V šabloně jsou označeny údaje, které musí být v citaci uvedeny. Zda student v šabloně vyplnil potřebné údaje lze zkontrolovat podle kontroly citace. V ... Viac

  
Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.