Diplomové práce - Použitá literatura

Seznam použité literatury
Jako odborné zdroje nelze použít stránky jako např. Wikipedia, Wikimedia, Google, Seznam apod. Tyto stránky nám používáme jako vyhledávače s takovou samozřejmostí, že je neuvádáme v seznamu literatury.

Někdy je požadováno rozdělení seznamu na primární, sekundární a internetové zdroje. Citace vždy odpovídá současným normám, způsob jejich zápisu je v celé práci jednotný. Pracujeme buď s jedním vzorem citací (např. zde), nebo je tvoříme pomocí generátoru citací (http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002, www.citace.com). Soustředíme se i na správné použití interpunkčních znaků a velkých písmen.

Obecný tvar pro běžné knihy je tento:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN.

  
Předběžná nezávazná objednávkaDiplomové práce
Diplomové práce - Použitá literatura Diplomové práce - Použitá literatura
Související články
Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.