Bakalářské práce – příklad jádra

2.3 Osvojení

Adoptivní rodina se v mnohém podobá biologické rodině, ale v mnohém se i

liší. Podobně jako biologičtí rodiče, musí partneři vzájemně přehodnotit svůj vztah

i vztah ke svým vlastním rodinám. Začnou dítěti vytvářet bezpečné a láskyplné

prostředí, vhodné pro vývoj a hledání podoby svého vlastního dospívání. adoptivní

rodiče k dítěti přišli jinými cestami a starostmi jako biologičtí rodiče. Mnozí z nich

zažili opakované zklamání, které byly spojeny s očekáváním a beznadějí při úsilí

o vlastní dítě. Museli se dokázat rozloučit se svými představami adoptovaného dítěte, protože prošly roky čekání při úředních postupech. Přeměna očekávání znamená ztrátu idealizovaná a představ, která může být často velmi vhodná. Tato proměna očekávání odráží i proměnu společenských představ o tom, čím má vlastně adopce být. období kdy rodiče chtěli co nejmenší dítě s vnějším vzezřením, který by se jim co nejvíce podobal vlastně popírá realitu adopce. Pro rodiče v této situaci vlastně adopce znamená náhradu za jejich nenaplněné rodičovstvo.1

  ,, Smyslem osvojení je vytvořit právní vztah, který se bude co nejvíce přibližovat

biologickým příbuzenským vztahům, aby mohlo dítě vyrůstat v úplném a stabilním

rodinném prostředí. "2 Rodiny s osvojenými dětmi jsou v mnohém totožné s biologickými rodinami. Stejně řeší výchovné problémy, školu a spolu s tím vyplnění společných volných chvil. V jedné podstatné věci se však vždy budou lišit. Stojí před nimi důležitá role, s níž biologičtí rodiče nemusí zápasit. Potřebují najít způsob jak svému dítěti vysvětlit, že je adoptované. V dnešní moderní době se považuje ohledně adopce za správný názor skutečnost, že by rodiče neměli adopci tajit. Právě naopak měly by vytvořit rodinu, jejíž odlišnost je součástí její vlastní identity. Některé rodiny se pro zveřejnění této informace nerozhodnou, případně ji stále odkládají. Rodiny, které se rozhodnou tuto informaci nechat pro sebe by měly být poučeny o běžných rizicích, ale jejich názor musí být akceptovaní.3

 

Osvojení řadíme mezi nejpřirozenější a nejvhodnější formu náhradních

rodin. Zákon o rodině č. 36/2005 Sb. upravuje hmotné a právní podmínky pro zrušitelné a také osvojení nezrušitelného.

1 Srov. Gjuričová, Š., KUBIČKA, J .: Rodinná terapie. Praha: Grada Publishing, 2009, s. 110.

2 Mikloško, J .: Náhradní péči. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžběty, 2008, s. 43.

3 Srov. Husovský, D .: Jako děti rozumějí adopci. In: Nebýt sám. Ročník 8, číslo 2012/4, s. 16.

 

  
Předběžná nezávazná objednávkaBakalářské práce
bakalarske-prace--priklad-jadra bakalarske-prace--priklad-jadra
Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.