Aktuality

Vzdělávání a trh práce

4.10.2013 Není žádným tajemstvím, že nejen v souvislosti s poklesem výkonu ekonomiky a zhoršenou nabídkou pracovního uplatnění je také pro vysokoškolsky vzdělané absolventy stále složitější najít odpovídající zaměstnání. Můžeme si jistě položit otázku: jde pouze o záležitost momentálního vývoje trhu práce? Anebo jde o záležitost nastavení a fungování vzdělávacích systémů obecně? Ignorovat či jen tzv. očekávat zlepšení „logikou vývoje na trhu se ukazuje v perspektivě jako ne zcela efektivní, a výsledek zůstává za očekáváními a předpoklady, a to napříč vystudovanými obory a jejich uplatněním. Obecně platí, a svědčí o tom léty prováděné průzkumy, které vypovídají o tom, že hůře se uplatňují absolventi společenskovědních oborů, zejména filozofie, naopak např. právníci či ekonomové se prosazují snáze. Lépe na tom jsou, a poptávka často převažuje nabídku, v případě těch, co za sebou mají studium některého z technických směrů. Proto se stále častěji objevují a jsou vážně diskutována témata o větší provázanosti škol a podniků, kam by se část absolventů mohla po studiu přesunout. Slovenská europoslankyně Katarína Neveďalová z pohledu sledování této problematiky na úrovni EU konstatovala: „V současné době podle výpočtů Evropské komise bude muset za svůj pracovní život člověk až desetkrát změnit zaměstnání. To znamená, že se bude muset zcela adaptovat na nové požadavky, technologie, a o to přesně v celoživotním vzdělávání jde.“  Na první pohled jistě nikoliv nepravdivé tvrzení, na druhé straně vždy závisící na konkrétních, individuálních dispozicích, a to nejen vzdělanostních, ale i ekonomických a sociálních podmínkách.
Jinými slovy, hledání co nejoptimálnějších řešení, resp. možností a variant tohoto problému je podmíněno sladěním také zájmů těch, kterým není lhostejné, že investice do vzdělání nekončí převzetím absolventského diplomu, ale že další etapy pokračují. V tomto smyslu je třeba vést debatu i s těmi, které vzdělání institucionálně nabízejí jako předmětem podnikání a kteří svou nabídkou mohou ovlivnit kvalitu i kvantitu absolventů. /haas/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.