Aktuality

Vysokoškolské vzdělání pro dlouholeté praktiky?

22.1.2018 Každá společnost, potažmo sociokulturním prostředí, má své sociální priority. V naší republice mezi tyto priority bezpochyby patří vzdělávání obecně. Tato politika vyžaduje dva důležité aspekty. Na jedné straně někoho, kdo se chce vzdělávat a proti tomu někdo, kdo chce vzdělávat. Ani jedna skupina zcela určitě netrpí nedostatkem. Každý z nás najde ve svém studentském životě někoho, kdo mu utkvěl v paměti jako skvělý pedagog, ale také i toho, na něhož jsou vzpomínky méně pozitivní.

Důležité však je, aby učitel naučil tomu, čemu má. V minulosti jsme se mohli napříč stupni vzdělávání potkávat s učiteli, praktiky, kteří se pro školství narodili a měli učitelství takříkajíc v krvi. Tito skvělí pedagogové často neměli adekvátní vysokoškolské vzdělání, jak to dnes ukládá zákon o pedagogických pracovnících. Proto se s nimi ředitelé škol, ač velmi neradi, museli rozloučit. Naproti tomu máme studovaného učitele s vynikajícími studijními výsledky. Tento pak přijde do praxe a nedovede své žáky a studenty naučit lautr nic.

Zkrátka proto, že to v sobě nemá. Na jedné straně se tedy zbavujeme výborných učitelů, kteří zcela jistě mají svým žákům a studentům mnoho nabídnout, a na straně druhé zaměstnáme učitelského diletanta „jen“ proto, že má vystudovaný příslušný obor. Určitě by nastavená pravidla platit měla, ale zamysleme se nad tím, zda je nezbytně nutné nutit učitele s dvaceti a víceletou praxí, aby si dodělal školu.

Jakým způsobem ho můžeme ke studiu motivovat?? Ve školství to určitě nebude motivace finanční!! Jak se praví, každá výjimka potvrzuje pravidlo a důležité je aby nám naši vzdělavatelé měli do života co dát.  /MN/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.