Aktuality

Vybírej, ale nepřeber

29.06.2016 Základem realizace diplomové práce je výběr tématu, které je student schopen zpracovat. Ovšem jak takové téma najít je mnohokrát záležitostí vskutku tristní. V podstatě jsou k dispozici pouze dvě možnosti: vybrat si z nabídky témat vypsaných fakultou či najít, specifikovat a předložit téma své vlastní.

Málokterý student si uvědomuje, že výběr vhodného tématu je v podstatě jeden z nejdůležitějších úkolů, který jej v předposledním roce studia čeká. Špatný výběr zužuje šanci na úspěšnou obhajobu diplomové práce a významně ovlivňuje její celkový výsledek minimálně o padesát procent. Sice dobře zvolené téma nezaručí její stoprocentní kvalitu, ale dobrou práci na základě špatného výběru zatím ještě nikdo nenapsal.

O tématu je nutno přemýšlet v dostatečném předstihu tak, aby nedošlo ke zbrklému výběru, jestliže se toto závažné rozhodnutí nechá na poslední chvíli. Při výběru může student využít svých zájmů, studijních či osobních, a při každodenním brouzdání internetem „vygooglit“ potencionální téma, které jej jen tak mimochodem napadne.

Okamžitě může zjistit, jak si toto téma stojí v očích veřejnosti, jak se k němu vyjadřují a jaké jsou o něm zmínky v odborné literatuře. Při této činnosti student „zabije dvě mouchy jednou ranou“. Najde pro sebe vhodné téma, jež ho zajímá a zároveň, aniž si to zpočátku uvědomuje, má již vypracovanou rešerši k diplomové práci. Další možný způsob nalezení tématu je vymezit jej výzkumnou otázkou, tzn. uvědomit si, čeho chci dosáhnout, jak toho chci dosáhnout a proč toho chci dosáhnout.

Předpokladem nastavení výzkumné otázky je absolvovat příslušné studium, které předchází výběru a zpracování diplomové práce. Je tedy jasné, že není možné uvažovat o výběru něčeho, čemu student nerozumí a psát o tom závěrečnou kvalifikační práci, pokud ovšem nestuduje politologii. Té nerozumí nikdo, ale všichni se cítí být fundovanými odborníky. Je nutno si také uvědomit, že k vypracování diplomové práce je zapotřebí vycházet z minimálně dvaceti relevantních zdrojů, přičemž v žádosti o přidělení tématu je nezbytné uvést alespoň deset, ne-li více.

Nejlepší cestou vedoucí k úspěšnému vymezení tématu je postupovat od tématu nejužšího, které je možno následně rozšířit. Obecně je tedy nejlepší vybrat aktuální problém, o kterém je diskutováno v odborných kruzích. Vymezení výzkumné otázky pak může být poměrně úzce nastaveno. Poté nebude problém s aktuálností diplomové práce či s následným vyslovením vlastního názoru.

Takto zvolené téma, na jehož základě bude vypracována diplomová práce, má velkou šanci nejen na úspěšnou obhajobu, ale i na možnou budoucí studentovu profesní kariéru. /RB/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.