Aktuality

Úvahy na „téma věčné a nevděčné: školné (3.)

2.10.2013 V předchozích textech jsme se věnovali více, méně „volebně“ známým subjektům, usilujícím o poslanecké mandáty. Nyní se obracíme k subjektům, které tzv. vygenerovala „nespokojená realita“. Nechtějme jednoznačně tvrdit, jak moc či méně nespokojená, ale ve vztahu k tématu „školného“ stojí za to nabídnout další volebně programové nabídky. Např. politické hnutí ANO – bude líp, 2011 nebo, čím, vším se pod uvedeným jménem nabídka zaskvěla. Ve volebním programu tohoto subjektu se říká: „Nechceme zavádět školné nebo mechanismy zvyšující zadlužování studentů, zdroje financování veřejných škol zabezpečíme efektivnějším nakládáním s  veřejnými financemi.“  Uvedený subjekt neříká nic zásadně odlišného od toho, co by bylo možné podpořit či naopak nepodpořit. Jen operuje s termínem „veřejné finance“, což pro méně zasvěcené může působit „stimulujícím“ dojmem. Reálný kurz změny však zůstává „otevřený“. Prostě pojem „školné“ je zapovězen.
Další ze subjektů usilujících o voličskou přízeň je SPOZ, který, jistě ambiciózně, s prezidentem na Hradě se domnívá, že jeho programová nabídka v otázce školské koncepce osloví. Co nabízí? Např. „Pro obnovu kvality a prestiže vysokoškolského vzdělání provedeme okamžitou nápravu systému udělování akreditací soukromým vysokým školám. Budeme prohlubovat propojení vysokoškolské výuky se státními i komerčními podniky pro potřeby vzdělávání i modernizace výuky. Postavíme se proti rušení přijímacího řízení a především proti zavádění školného na vysokých školách. Navrhneme systém penalizačních poplatků u málo úspěšných studentů včetně opakování zkoušek, ročníku, nebo prodlužování doby studia.“  Nikoliv nepodobně se tváří i program např. KSČM. Přesto je u SPOZ patrný prostor pro tzv. experiment se státními a komerčními subjekty, jež by se mohly podílet na vzdělávání. Pokud by se zadařilo a zvolení do PS P ČR přálo i tomuto subjektu, parlamentní levice v ČR by zřejmě „upekla koláč“ komerčně – státního režimu více nebo méně pod vlivem „stranickosti“ parlamentního rozhodování. /haas/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.