Aktuality

Tvořivá destrukce

05.09.2018 Vyzve-li nás někdo, abychom stručně popsali různá nebezpečí spojená s užíváním drog, zdvořile mu vyhovíme. Jsme-li ovšem požádáni, abychom na toto téma vytvořili návrh na leták, který má být distribuován veřejnosti jako materiál drogové prevence, s největší pravděpodobností se pustíme do práce přímo s nadšením.

Tvořivost je často vnímána jako činnost vyhrazená především uměleckým směrům. Stačí však vstoupit do jakéhokoliv obchodního centra a rozhlédnout se kolem sebe. Ocitáme se ve světě obklopeni tvůrčí představivostí. Tvůrčí dovednosti hrají v reálném světě velice významnou roli- jsou potřebné při vymýšlení designu výrobků, výchově dětí, vedení domácnosti, přestavbě bytu, vaření, provozování kolektivních sportů, při výzkumu, soukromém podnikání a v neposlední řadě také při učení. Schopnosti podněcující tvůrčí myšlení patří k nutné výbavě každého jedince podílejícího se na vymýšlení nových postupů a metod či na řešení problémů.

Dynamika života spočívá v jeho vlastní kreativní destrukci. Čili ve schopnosti trvale měnit stávající postupy a přicházet s novými, které ty doposud zavedené smete do propadliště dějin. Význam tvořivé destrukce však nespočívá pouze v inovacích, ale také v přesunu informačních zdrojů do nových oblastí, kde mohou vytvořit taková spojení, o kterých se nám ani nesnilo.

Kreativci se také mohou setkat, a často setkávají, s různými bariérami, které jim minimálně jejich tvůrčí práci znepříjemní, ne-li znemožní. Jedná se většinou o obavy ostatních jedinců ze ztráty získaných pozic a ohrožení jejich vlastních zájmů. Proto je velice důležité nenechat se zviklat těmito lidmi a nebát se „roztáhnout svá křídla“. Tvůrčí činnost kromě jiného rozvíjí schopnost přemýšlet a řešit problémy. Naučí produktivně a smysluplně užívat znalosti a dovednosti.

Zvyšuje také motivaci, jelikož uspokojuje hlubokou lidskou potřebu něco vytvářet a být za to samozřejmě oceněn. Uspokojuje potřebu seberealizace a potřebu uznání. Jen si vzpomeňte na Maslowovu hierarchii lidských potřeb. Hlavní důraz je kladen především na tyto potřeby před potřebami fyziologickými. Prostřednictvím svého sebevyjádření tvůrčí jedinec zkoumá své pocity a následně dochází k osvojení dovedností.

Problémem ovšem je, že k tvůrčí práci se nedá přinutit. Motivace přicházející z vnějšího okolí je často neúspěšná (včetně získání jakékoliv výhody, i finanční) a jedno z mála co působí je kladení otázek sobě i svému okolí. Otázky typu proč, jak či zda mohou překonat psychologické bariéry kreativity. /RB/


  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.