Aktuality

Tajemství efektivního učení

20.06.2017 Způsoby, jakými se studenti snaží dostat do hlavy všechny potřebné vědomosti, jsou různé. Některé jsou velmi efektivní, jiné méně a některé z nich nejsou účinné vůbec. Zajímavostí ovšem je, že většina studentů užívá nejčastěji právě ty, které jsou efektivní nejméně. Těmto metodám sice není potřeba se vyhýbat, ale pokud možno, používat je při učení méně často.

Nejméně efektivní ze všech možných způsobů učení se je opakované pročítání, které bývá označováno jako způsob nejpasivnější. Často se stává, že čte-li student nějaký konkrétní odstavec několikrát za sebou, tak mnohdy ani pořádně neví, o čem pojednává. Když už se rozhodnete užít tento způsob učení, rozložte si opakované čtení na delší časový úsek.

Velice rádi si při učení zvýrazňujeme a podtrháváme texty. Sice svou pozornost udržujeme u daného textu, ale častokrát jej však zvýrazňujeme bezmyšlenkovitě. Výsledkem je, že tento způsob učení nevyžaduje žádné aktivnější zapojení a tudíž je stejně jako opakované čtení málo efektivní. Ze základních škol si jistě všichni pamatujeme užívání mnemotechnických pomůcek. Ty ovšem častokrát fungují pouze krátkodobě a učení se tímto způsobem je vhodné pouze těsně před zkouškou.

V delším časovém horizontu se na tuto metodu učení spoléhat nedá. Pokud student potřebuje učící se látku vizualizovat, je efektivnější, když mu daný text někdo předčítá a on se tak může soustředit na obrazce, které mají s učební látkou nějakou spojitost. Je mnoho studentů, kteří si myslí, že jim bude stačit naučit se celkové shrnutí textu dané učební látky. Tento způsob je sice vhodnější, než všechny předešlé, ale pouze v případě, že zkouška bude probíhat prostřednictvím testu s otevřenými otázkami.

Jaké metody jsou tedy ty nejúčinnější? Jednou z nich je dotazování sebe sama. Můžete si sami sobě klást otázky, na které si budete následně odpovídat. Tato technika však vyžaduje alespoň základní znalosti dané látky. Můžete si sebe také představit jako svého studenta, kterému učební látku vysvětlujete. Nejen, že musíte při užití této metody zapojit svou hlavu, nýbrž i daný text přeformulovat do vlastních slov.

Efektivním způsobem učení se je také takzvané prokládané učení, čili rozložené učení v čase proložené jinými činnostmi. Nejefektivnější a nejúčinnější je testování se nanečisto, prostřednictvím testů s otevřenými otázkami, nebo sebetestování s pomocí kartiček například s daty či slovíčky. Tento způsob učení se vyžaduje studentovu největší aktivitu. /RB/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.