Aktuality

Slučování vysokých škol

03.10.2017 Již několik let uvažuje ministerstvo školství o slučování některých vysokých škol a univerzit. Slučovat by se měly také soukromé vysoké školy. Tento krok zní logicky a zcela určitě vede k tomu, aby naše vysoké školství bylo v evropském měřítku dostatečně konkurenceschopné.

Po mnoha kauzách, které v minulosti provázely některé vysoké školy, se toto řešení přímo nabízí. Odpadne tím například také problém s nenaplněním některých oborů, které tak byly zcela zbytečné, protože o ně nebyl takový zájem. Sloučení vysokých škol podpoří také zdravou rivalitu mezi jednotlivými školami a vzdělávání zde bude pro studenty zcela jistě atraktivnější.

Tento proces také umožní přijímat pouze studenty, kteří budou splňovat přísnější kritéria, tedy provede se jakási selekce studentů, čímž se zvýší i kvalita budoucích absolventů. Je potřeba také zdůraznit vyšší zájem o studium na našich vysokých školách a univerzitách ze strany zahraničních studentů, což bezesporu podpoří záměr ministerstva školství, být v mezinárodním měřítku atraktivní vysokoškolskou destinací. Tato myšlenka vzešla ze zkušenosti se slučováním vysokých škol a univerzit ve Francii a praxe ukázala, že takto sloučené subjekty významně poskočily v mezinárodních žebříčcích.

Takto vzniklé nové právní subjekty by fungovaly na stejných principech. Nicméně v některých oblastech by se zase nejednalo o nic tak převratného. Například značná část asistentů, odborných asistentů, docentů a profesorů zároveň působí ne dvou či více vysokých školách.

V oblasti personální by tak neměl vzniknout sebemenší problém. Je tedy na samotných vysokých školách a univerzitách, zda se pro takovou fúzi rozhodnou a zda to z jejich pohledu bude obecně výhodné a prospěšné. /MN/


  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz