Aktuality

Slepá kolej

31.05.2019 I když je aktuální míra nezaměstnanosti za mnoho posledních let na nejnižší úrovni, mladí lidé opouštějící vzdělávací systém i tak narážejí na zavřené dveře systému zaměstnání. Tuto skutečnost samozřejmě tuší už v průběhu svého studia. Jejich odpovědí je setrvávání na školách co nejdéle, aby se hrozící nezaměstnanosti vyhnuli jako „čert kříži“.

Během svého prodlužujícího se studia neustále hledají různé další doplňující vzdělávání, které by jim mohlo zaručit nějaké výhody nebo zvýšení konkurence na trhu práce. Ovšem čím déle studia trvají, mohou studenti nabýt poznání (a velice často se to děje), že se jim vzdělávání z hlediska jejich imanentního nároku na budoucí zaměstnání bude jevit jako zbytečná ztráta času. Ze školy, kterou studují, se pak pro ně stává jakási čekárna, která v oblasti profesní kvalifikace již neplní své úkoly. Často se pak stává, že absolvent vysoké školy, aby vůbec mohl být integrován do systému zaměstnání, je ochoten přijmout „dočasně“ jakoukoli práci. Zde ovšem hrozí, že pokud přijmou nekvalifikovanou práci, mohou být k této činnosti odsouzeni navždy. I zde ovšem platí, že v podstatné míře záleží na sociálním prostředí a na osobních životních okolnostech mladých lidí. Toto však neznamená, že vzdělání se stalo úplně zbytečnou věcí. Ba právě naopak více než kdy jindy platí, že bez kvalifikujícího ukončeného vzdělání je profesní budoucnost velmi ztížena či zcela uzavřena.

Chce-li někdo ve svém budoucím zaměstnání dosáhnout pozic, o které usiluje, jsou diplomy neustále nutnější (a bohužel stále méně dostačující). Současný vzdělávací systém bohužel ztratil funkci veřejně kontrolovatelného rozdělování sociálních šancí a tuto výsadu přebírají firemní personální oddělení a jejich šéfové, kteří tuto kontrolu zredukovali pouze na negativní selekci čili nepřiznání sociálního statusu a tímto funkčním posunem oslabili souvislosti mezi vzděláním a zaměstnáním. Studenti již nejsou schopni dlouhodobě plánovat svou kariéru.

Současné opakující se krize na trhu práce či společnosti práce pro ně ani tak neznamená ztrátu zaměstnání, nýbrž ztrátu jakési jistoty, která jim může zajistit dobře placené a prestižní povolání. Jejich profesní budoucnost není ovšem ztracena, pouze se stává nevypočitatelnou a nepředvídatelnou. Pak se může stát, že získání diplomu je pro studenta pouze jakási pojistka proti odvrácení hrozící beznaděje. Na okraji propasti zvané nezaměstnanost (už ne s lákadlem vidiny své báječné kariéry) se poté student prokousává nechutnou kaší zbyrokratizovaných požadavků, které jsou kladeny na jeho vzdělávání.


Přesto dopady rizik na vzdělání studentů plynoucí ze současné společensko-politické situace lze různými opatřeními eliminovat. Především nepodcenit výběr školy, najít svůj cíl, využívat všech možností, které škola poskytuje, s dostatečným předstihem práci hledat a v neposlední řadě myslet na to, že správně zformulovaný životopis je především vizitka studenta. /RB/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.