Aktuality

Školné na vysokých školách: ano či ne?

10.10.2017 Již několik let se mezi pedagogickou veřejností rozhořely debaty o tom, zda by vysoké školství mělo studenty ekonomicky angažovat či nikoliv.

Deset jedinců, deset názorů. Není náhodou prioritou každé společnosti vzdělávání generací budoucích? Vždy tady bylo, že vzdělávání je bezplatné a ekonomické fungování škol všech stupňů (od preprimárního počínaje, vysokoškolským konče) bylo výhradně v režii státu.

Pokud ve vysokém školství chybějí peníze, pak je školné bezesporu jedním z mnoha řešení. Nicméně principiálně zpoplatníme li vysokoškolské studium, můžeme tedy požadovat po rodičích školáků, aby hradili školné svým ratolestem na základních a středních školách. Kde je tedy míry spravedlnosti?

Také je diskutabilní, kolik ono školné na semestr či rok bude činit a zda bude na všech vysokých školách a univerzitách stejné. Bohužel mnoho rozporů a neznámých. Je potřeba si uvědomit, že student vysoké školy (v prezenčním studiu), je osoba nevýdělečná a tudíž v tomto ohledu nesoběstačná.

Nelze pominout již tak vysoké náklady na stravu, ubytování, dopravu či didaktický materiál. Je přinejmenším smutné, že se právě školství musí zabývat těmito otázkami, a to nejen to vysoké. Prioritou každé vlády by měla být vzdělanost a vzdělávání celé společnosti a stát by tedy měl přebírat primární odpovědnost za fungování celého vzdělávacího institucionálního systému.
Ještě je potřeba pozastavit se nad jedním důležitým aspektem, který může přímo souviset s financováním vysokého školství.

Pokud nebude dostatek finančních prostředků na fungování škol, nabízí se myšlenka, že tímto utrpí také kvalita vzdělávání. Nedostatečně zaplacení vysokoškolští „učitelé“ raději odejdou do resortů, které jsou pro ně lukrativnější, také v krajním případě mohou svojí práci „flákat“.

Příliš mnoho kontroverzí. Nicméně studenti a učitelé toto stejně nemohou ovlivnit nebo je jejich vliv velice marginální. Řešení tohoto problému je odpovědností a zejména svědomích naší politické reprezentace. Věřme, že je a bude k tomuto dostatečně kompetentní. /MN/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz