Aktuality

Prosaďte se během studia

21.9.2013 Jestliže se domníváte, že máte dobré nápady a chcete své názory prosadit dál, pak je nejlepším řešením obrátit se na akademický senát. Akademický senát zpracovává připomínky týkající se studia, jež mají své opodstatnění. Neexistuje tedy lepší řešení, než se se svými názory odvolávat přímo na ně. Právě jeho členové vám mohou s problémy pomoci.
A kdo je členem akademického senátu? Jsou to studenti, tedy takoví lidé, jako jste právě vy. Vzhledem k tomu, že je to tedy někdo z vašich „řad“, je mnohem jednodušší s ním jednat. Akademický senát existuje již od r. 1989, tedy od dob po sametové revoluce, která se v uvedeném roce konala. Úkolem akademického senátu, je již od prvopočátku, zabývat se důležitými záležitostmi, jež se týkají konkrétní vysoké školy.
Senát má velkou moc, ač se to nemusí na první pohled zdát. Mezi pravomoce senátu lze zmínit právo navrhovat rektora školy, ale také podávat návrh na jeho odvolání. Senát může také schvalovat vnitřní řády, jež se týkají školy a zajímat se o rozpočet školy. Dále se také může podílet na rozhodování o rozdělování financí, jež se univerzity týkají. Mezi další práva patří podílet se společně s rektorem na rozhodování o zřízení, rozdělní, zrušení, ale také sloučení vysoké školy nebo její součásti.
Akademický senát se může podílet na povolování podmínek pro přijetí ke studiu na vysokou školu. Kompletní seznam podmínek je uveden v zákoně č. 111/1998 Sb o vysokých školách. Členové senátu se musí chovat podle podmínek, jež stanovují pravidla vysoké školy, a dalšími předpisy.
Struktura akademického senátu je následující. Podle zákona musí mít akademický senát veřejných vysokých škol alespoň 11 členů. Členy senátu jsou tedy nejen studenti, jež se učí na fakultách dané školy, ale také pedagogové. Studenti mohou být v senátu obsažení nejméně jednou třetinou, maximálně však z jedné poloviny všech členů. Tato úprava je stanovena kvůli tomu, aby bylo zabráněno naprosté většině studentu ve senátu oproti pedagogům. V čele senátu je předseda, dále pak místo předeseda, tajemník a další členové senátu.
Členem senátu se stávají studenti i pedagogové většinou na dobu tří let. Tato lhůta je nejvyšší možnou dobou, podle zákona. Členy senátu volí akademická obce. Ptáte se, kdo je to akademická obce? Jsou to vlastně studenti a pedagogové, jež na škole působí. Studenti si volí do senátu studenti, učitelé své kolegy. Důležité je zmínit, že na zasedání akademického senátu může přijít kdokoliv, jsou veřejně přístupná. Bohužel je ale pravdou, že v současné době, moc lidí na zasedání akademického senátu, nechodí. Veškerá jednání jsou ale plánovaná, a tak je možné se jich účastnit.
O programu, výsledcích a průběhu akademického senátu jsou vedeny informace na fakultách jednotlivých škol. Stejně tak jsou na fakultách k dispozici dokumenty, jež se týkají aktivit akademického senátu, a tak se do nich může kdokoliv a kdykoliv podívat.
Ptáte se, kdo může být senátorem? Senátorem se může stát ten, kdo vyhovuje požadavkům, jež jsou uvedeny v jednacím a volebním řádu akademického senátu. Tyto řády si podle zákony stanovují jednotlivé vysoké školy samy. Většinou ale platí fakt, že kandidátem na senátora může být ten, kdo je navrhován někým z akademické obce. Důležitou skutečností je to, že kandidát musí písemně stvrdit svou kandidaturu. Lze však také kandidovat nejen na návrh ostatních, ale také se může podávat vlastní návrh na kandidaturu. Uchazeč o místo senátora by si měl nejprve dobře promyslet, zda se jím chce skutečně stát a uvědomuje si všechny skutečnosti, které tento post obnáší. Uchazeč by se měl zamyslet nad tím, zda má opravdu dobré organizační schopnosti. Zda se bude moct plně věnovat této pozici vzhledem ke svým časovým možnostem. Musí také znát dobře svou fakultu, ale také školu. Měl by si vytyčit cíle, kterých chce během svého působení dosáhnout a jít si za nimi.
Seznam všech kandidátů sestavuje škola. Na seznamu jsou všichni, kdo splnili dané podmínky, a také uvedli svou kandidátní listinu a uveřejnili ji pro ostatní. Od této doby si mohou jednotliví kandidáti vést svou volební kampaň, která  má přesvědčit ostatní, že právě oni jsou vhodnými lidmi, kteří by měli být součástí akademického senátu.
Pomohl vám tento článek? Už víte, co je akademický senát a co všechno obnáší být jeho součástí? Pokud se tedy vy nestanete jeho členem, určitě se alespoň můžete účastnit zasedání nebo mu podávat své návrhy a připomínky ke škole. Akademický senát by vám měl s vašimi problémy pomoci, a také prosazovat názory vás – studentů. /A. B./

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.