Aktuality

Problém v nejednotnosti akademických prací

03.05.2016 Jistě se mnozí z Vás setkali se situací, kdy se snažíte vypracovat bakalářskou či diplomovou práci co nejlépe tak, abyste zdárně mohli ukončit ten či onen stupeň akademického studia.

Pečlivě se věnujete přípravě podkladů, navštěvujete knihovny, provádíte distribuci dotazníků atd. Pak ale přijde nevyhnutelná situace, že máte konzultaci se svým vedoucím akademické práce. A v tu ránu vyjde všechna Vaše snaha vniveč. Váš vedoucí práci „rozcupuje“, že z ní zbude jen holé torzo.

Nastává absolvování nepříjemného kolečka přepracování práce dle požadavků vedoucího, které se mohou v mnoha případech zdát zcela nesmyslné, a ještě k tomu není vůbec žádná záruka, že přepracovaná práce projde.

Kde je tedy chyba?

Je chyba v konkrétních vedoucích práce nebo v systému. Pojďme se podívat na systém. Oproti vzdělávání primárnímu či sekundárnímu není terciární školství nikterak vázáno jednotnou, pro všechny vysoké školy stejnou, formou vzdělávání. Jednotlivé obory na různých fakultách různých vysokých škol, vyučují zcela odlišné předměty.

Stejné je to i s akademickou prací. Jedna fakulta vyžaduje takové formální požadavky na práci a jiná zase zcela odlišné. Sám jsem studoval na dvou rozdílných vysokých školách a zvykat si na diametrálně odlišné aspekty vzdělávání, než na které jsem byl dosud zvyklí, bylo velice vyčerpávající.

Nemohly by se požadavky na vypracovávání akademických prací tedy sjednotit? Z pohledu studenta (absolventa) říkám rozhodně ano!

Nastavme si všude stejné okraje práce, provádějme výzkum za stejných metodologických postupů, citujme a parafrázujme tak, abychom prokázali, že umíme pracovat s literaturou, a tyto citace a parafráze prokládejme vlastními úvahami, které prokážou, že problematice rozumíme.

Pokusme se být těmi, kteří jsou primárně zodpovědnými za své práce a v případě, kdy jsme si jisti, že výtky vedoucího práce nejsou opodstatněné, tak oponujme validními argumenty. /MN/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování státnicových otázek v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.