Aktuality

Priority nejen na léto

1.8.2013 Zřejmě si většina z nás nyní užívá dovolených, jiní se snaží zlepšit svou ekonomickou situaci příležitostnou prací, brigádami, nebo se snaží získat pracovní uplatnění poté, co opustili školu apod. Jistě tak postupuje řada studentů vysokých škol doma i v zahraničí. Co možná poněkud „přechodně“ utichlo, jsou debaty na téma školného, resp. zápisného. Odcházející ministr školství Fiala ve smyslu rozhodnutí ještě Nečasovy vlády informoval, že školné není největším problémem českých vysokých škol (ihned.cz, 15. 2. 2013). Hovořil však o smyslu vést debatu o finanční spoluúčasti studentů. A i když jsou záměry v oblasti nejen vysokého školství, ale celé vzdělávací soustavy u nás zvažovány také na další léta dopředu (strategie do roku 2020), otázky finanční se budou vracet a debatovat neustále.
Co lze říci už nyní, že na místě je uvažovat netoliko o financích, ale také o tom, kam půjdou, aby byly skutečně přínosem a sloužily nejlépe přímo školám, potažmo jejich studentům, ale aby i úroveň vzdělávání odrážela reálné potřeby pro uplatnění na trhu práce spolu s individuálními záměry, zájmy a schopnostmi uchazečů právě o nabídku vysokoškolského studia, resp. studijních oborů.
Politické dění, změny, k nimž u nás v poslední době dochází, vyvolávají u mnohých očekávání, ale i rozpaky a nedůvěru. Např. tím, čím nás v souvislosti s programovým prohlášením designované Rusnokovy vlády tzv. překvapí jednotliví ministři, třeba právě v oblasti školství. Nově jmenovaný ministr školství D. Štys prý vyčkává, až jak vláda dopadne jako celek ve sněmovně při hlasování o důvěře. Je však zřejmé, že ať už hlasování dopadne jakkoli, školství, resp. kvalita vzdělávacího systému a s ním i způsob jeho financování by měly i nadále patřit k prioritám.

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.