Aktuality

Přínos diplomové práce

21.02.2019 Studium vysoké školy uteklo jako voda a vy nyní stojíte před zkouškovou komisí. Její vedoucí vám pokládá otázku: „No a jaký přínos pro svět ta vaše diplomová práce vlastně má?“ I když jste si odpověď na tuto otázku opakovali snad stokrát, nyní vás nic nenapadá. Začínáte panikařit a propadat zoufalství. V této chvíli se hlavně uklidněte a neházejte flintu do žita.

Každá závěrečná vysokoškolská práce neslouží prvoplánově pouze k úspěšnému ukončení vysokoškolského snažení a získání vysněného titulu, nýbrž by měla hlavně přinášet nějaký užitek vašemu profesnímu a odbornému růstu. I škola očekává, že práce může napomoci k rozvoji studovaného oboru. Aby vaše badatelské snahy naplnily smysl diplomové práce, měla by v každém případě mít nějaký přínos a praktické využití. Ten spočívá především v určité nové informaci, zkušenosti či znalosti. Jedná se o jakousi přidanou hodnotu současného stavu poznání sledované problematiky.

Pokud závěrečná práce tuto hodnotu obsahuje, mohlo by se stát, že o ni projeví zájem odborná veřejnost a může tak ovlivnit vaši budoucí kariéru. Ano i „pouhá“ diplomka vás může nastartovat. Ovšem s přínosem. Můžete taky psát „o ničem“ a vytvoříte jen jakýsi manuál, který bude obsahovat nějaké komplexní dílo složené z teorie a souboru ověřitelných postupů. Ale to je sakramentsky málo. Student nemůže psát návod nebo učebnici popisující pouze stávající stav, kde se čtenář dočte jen o výsledcích jiných autorů. Tedy pouze to, co se již ví. Podoba přínosu vaší závěrečné práce může být skutečně rozličná. Třeba jste s něčím novým přišli, s novým uspořádáním, pojetím či novým úhlem pohledu na řešenou problematiku. Můžete zkouškové komisi představit nový přístup nebo nový formát vysvětlení.

Všechno ve své práci řádně popište a při prezentaci vysvětlete, jakým způsobem je možno této přidané hodnoty využít v praxi. Zeptejte se sami sebe kde, jak a u koho by vaše práce mohla najít nějaké smysluplné uplatnění. V jakém oboru a u jakých uživatelů? V tomto vám pomůže stručná specifikace doporučení a návrhů. A koneckonců, i kdybyste při obhajobě neřekli ke své práci vůbec nic, její přínos musíte být schopni formulovat vždy. Jedná se přece o samotnou podstatu vašeho snažení.

Kromě externího přínosu by měla každá vysokoškolská závěrečná práce posloužit i samotnému studentu a to především v podobě čerstvě nabytých dovedností a znalostí. Jak pro účely profesní tak i osobní (autoevaluace).  /RB/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.