Aktuality

O průzkumu: vzdělávání, jeho dosažení a školné

10.10.2013 V některých dřívějších, stručných zamyšleních na toto téma bylo uvedeno několik příkladů, jak jsou tato témata vnímána odborníky, politiky a politickými subjekty v rámci jejich programů, s nimiž jdou např. do předčasných říjnových voleb do PS PČR.
Jistě je v této souvislosti vhodné, a snad i žádoucí, upozornit na určitý průřez názory občanů, tedy těch, kterých se rozhodování, realizační záměry, ale především důsledky týkají nejvíce. CVVM přinesla za letošní měsíc září poměrně vypovídající a jistě reprezentativní průzkum  (1029 dotazovaných). Podobné průzkumy lze považovat za velmi důležité především z toho důvodu, že podávají nejen aktuální názorový vzorek na dané téma, ale z pohledu hodnocených atributů právě takovéto výzkumy nabízejí určitou provázanost na vzdělávací systém jako celek. Mám na mysli např. hodnocení úrovně vzdělávání na jednotlivých typech škol, z něhož lze vyčíst, že je hodnocen spíše pozitivně na škále „spíše dobré“. Např. vysoké školy jsou hodnoceny na úrovni 43 % jako „spíše dobré“. Přesto průzkum poznamenává, že ve vztahu k VŠ došlo od loňského roku, kdy se také průzkum prováděl, k poklesu pozitivních odpovědí. A je spíše na úrovni období 2010 – 2011. Tendence pozitivního růstu úrovně vzdělávání se u VŠ pohybuje kolem 60 %. Pod 50 % se nacházejí odpovědi týkající se dotazu, zda každý může dosáhnout vzdělání s ohledem na své schopnosti, kde na úrovni 44 % jsou odpovědi „spíše ano“.
V otázce zavedení školného na veřejných vysokých školách tento průzkum vykazuje hodnoty pro „rozhodně má“ 5 % a „spíše má“ 15 %, pro „spíše nemá“ 33 % a „rozhodně nemá“ 41 %, „neví“ 6 % dotázaných. Z uvedeného je tedy možné vyvodit, že v této otázce jasně převažuje počet odpůrců zavádění školného, což jde, dá se říci, i ruku v ruce s tím, jak v tuto chvíli nastavují své přístupy i politické subjekty zleva doprava.
Zda se také řeší, a vlastně bude vůbec ochota a odvaha k řešení a nastavení účinného mechanismu financování a jeho organizace ve vztahu k veřejným VŠ, zůstává otázkou. /haas/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.