Aktuality

Nástrahy diplomových prací

29.12.2018 Bylo již popsáno mnoho postupů a metod, jež se v závěrečných vysokoškolských pracích používají. Existují ovšem i mnohé léčky, do kterých může student upadnout, ani neví jak. Upozornění a rad, jak se potížím při psaní prací vyhnout je opravdu nepřeberné množství. Aby však student skutečně překonal moře problémů číhající na každé straně jeho vysokoškolské práce a doplul až k úspěšné obhajobě a k promoci, musí si uvědomit, že jedině on sám od sebe je povinen odhalit nesčetná rizika, která jej budou na jeho strastiplné cestě k vytouženému cíli provázet.

Možná to bude znít zvláštně, ale diplomovou či jinou závěrečnou práci je třeba brát jako určitý souboj. Vyzývatelem je v tomto případě diplomant, který na začátku položil několik otázek, přičemž odpovědi zatím neznal. Tyto je tudíž třeba najít. Základem hledání odpovědí bude určitý počet předem stanovených tahů. Čili, diplomovou práci je možno pojmout jako šachovou partii. Protihráčem v tomto případě bude autor určité publikace, který nechce vyjevit svá tajemství ukrývající se v textech jeho knihy. Musíme si jej předcházet a klást mu taktně otázky takovým způsobem, aby pověděl věci, které sice neměl v úmyslu říci, ale které by však řekl, pokud by musel. Jindy může být diplomová práce jako karetní hra. Všechny karty, které držíte v ruce, jsou sice vaše, ale musíte je umět smysluplně poskládat. Píšete-li svou práci v bojovém duchu, určitě bude skvělá.

A naopak pokud začnete svou práci s přesvědčením, že se jedná o nezajímavý paskvil, jste předem poraženi. Budete-li svou práci psát se zaujetím a s chutí, zaručeně dostanete chuť stále pokračovat. Určitě přijdou i takové chvíle, kdy budete toužit po tom, aby již bylo vše hotovo a abyste mohli dělat věci, které jsou pro vás mnohem více příjemnější. Dopadne-li práce dobře, je docela normální, že se v novopečeném absolventu probudí pro něj neobvyklé pracovní zaujetí. Nejradši by se vrátil zpět ke svým problémům, které jej během psaní provázely a které v té době nebylo možno z nějakých důvodů řešit. Chtěl by se zabývat nápady, jež se mu rojily v hlavě, ale bohužel když jejich užití bylo aktuální, nedaly se většinou uplatnit.

Pokud absolvent prožívá podobné chvíle, znamená to, že mu diplomová práce aktualizovala intelektuální metabolismus, načež neustále pociťuje neodolatelné puzení k bádání. Stručně řečeno „je jako rozjetý vlak“, který se nechce zastavit. A až konečně přibrzdí, možná zjistí, že má určité vlohy pro vědeckou práci, o kterých neměl doposud ani potuchy. Absolventu možná poté dojede, že diplomová práce nebyla pouze prostředkem k získání diplomu, postupu v zaměstnání či jen proto, aby rodiče byli šťastní. /RB/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.