Aktuality

Multitasking

09.05.2019 Dělat více věcí najednou nemusí být vždy vhodné, ale mohou přijít situace, kdy to nutné je. Je-li vaším záměrem ušetřit čas, musíte jít na věc velmi opatrně a všemu věnovat zvýšenou pozornost.

Než začnete s kumulovanou činností, stanovte si jasné cíle. Pokud nevíte, kam mají vaše činnosti směřovat, žádná cesta vás k cíli nedovede. Zhodnoťte, zda je multitasking pro dosažení vašich cílů vhodný a nutný. Zvládnete tímto způsobem skutečně udělat více věcí? Nebo činnosti dokončíte, ale se špatnými výsledky? Pokud už musíte dělat více věcí najednou, dělejte především ty, o kterých už něco víte. Není-li nějaká práce pro vás novinkou, nemusíte jí věnovat svou veškerou pozornost. Veškeré úkoly, které vás čekají, si důkladně naplánujte, ať máte určitou představu o tom, jak při práci na nich budete postupovat. Vždy začněte těmi těžšími a případné volné mezery vyplňte jasnými, kratšími a jednoduššími úkoly. Pokud víte, že vás čeká několik úkolů najednou, začněte se na ně již s předstihem připravovat. Jak se říká „kdo je připraven, není překvapen“. Věnujte se vždy pouze jedné činnosti, ale střídejte je i s ostatními. Buďte jako žongléři, taky mají ve vzduchu hodně předmětů, ale v určitý moment drží v ruce pouze jeden z nich.

Pokud chcete pracovat efektivně, neměli byste se věnovat zbytečným věcem. Odstraňte všechny nadbytečné úkoly. Ty úkoly, které nemůžete vynechat, si zjednodušte. Pozor, to ale neznamená, že odvedete podprůměrnou práci. Pokuste se svou práci hlavně zefektivnit. Víte-li, že povaha činností, které musíte zvládnout, vyžaduje stejný druh soustředění, vyberte si ty, jež jsou navzájem kompatibilní. Často se také stává, že vás neustále něco nebo někdo vyrušuje. V tomto případě je dobré pracovat na takových úkolech, které je snadné přerušit. Pokud si dáte malou pauzu, buďte si toho dobře vědomi a věnujte se tomu, čemu se věnovat chcete. Ovšem nezapomeňte se vrátit k předchozí činnosti. Přestávky si můžete také naplánovat, například na konci každé stránky, nebo kapitoly. Tyto přestávky vám pomohou vyrovnávat se s náhlým shonem. Nezapomeňte, že multitasking vyžaduje velice intenzivní pozornost a v žádném případě se nejedná o činnost, kterou můžete dělat bez přestání.

Pravidlem bývá, nenakládat si toho příliš mnoho. Máte-li pocit, že dva nebo více úkolů nedokážete dokončit najednou, rozložte si je do menších a začněte pouze jedním z nich. Hrozí totiž riziko, že nakonec nedokončíte žádnou a vyhoříte.

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.