Aktuality

Kvalita vzdělávání: státní vysoké školy versus soukromé

29.09.2017 Zvažujete, na které škole byste chtěli studovat? Tento článek nabízí zamyšlení nad některými aspekty, které mohou ovlivňovat kvalitu vysokoškolského vzdělávání.

Ještě z nedávné doby máme v paměti „kauzu“ s kvalitou vzdělávání na jedné nejmenované soukromé univerzitě, která následně bojovala s akreditací na některé své studijní programy. V rámci objektivity je však potřeba zmínit také nemalou kauzu na státní univerzitě, kdy někteří prominenti úspěšně ukončili svá vysokoškolská studia během několika málo měsíců (zřejmě chytřejší generace). Nicméně se nabízí otázka, na kterém druhu vysoké školy či univerzity je kvalitnější vzdělávání? Vždy se bude jednat o subjektivní názor konkrétního jedince, ale je vhodné alespoň zmínit některé aspekty, které by hypoteticky mohly kvalitu vzdělávání ovlivňovat.

Prvním takovým aspektem jsou finance. Finance ve smyslu úplaty za zdělávání. Pro soukromé vysoké školy je tzv. školné jedním z hlavních zdrojů příjmů. Studenti si tedy každý semestr platí a výše úplaty se na jednotlivých vysokých školách liší. Mnohdy se jedná o mnoha desetitisícové sumy.

Zde se nabízí samozřejmě otázka, zda se škola „zbaví“ studenta, který nedosahuje ani průměrných studijních výsledků, když je pro ně primárním zdrojem nemalých příjmů. Tento aspekt může bezesporu ovlivnit chování vysoké školy vůči studentovi. Kdo by se také dobrovolně zbavoval „oslíčka“ který se každých půl roku otřese?

Naproti tomu státní vysoká škola či univerzita, kde se školné neplatí, nemusí mít, opět hypoteticky, potřebu neprosperujícího studenta „vyhazovat“, protože stejně nic neplatí a nechat jej dostudovat nikoho nic nestojí. Určitě si neodvážím tvrdit, že je soukromá vysoká škola svou kvalitou vzdělávání lepší či horší než vysoká škola státní!

Kvalita našeho vysokého školství je na velmi vysoké úrovni. Nicméně by bylo liché, zavírat oči před některými aspekty, které tuto kvalitu mohou do určité míry ovlivňovat.
Tyto úvahy prosím berte jako hypotetické zamyšlení nad konkrétní problematikou a spíše jako stimul k jakémusi zamyšlení. /MN/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz