Aktuality

Kdy začít „makat“ na diplomové práci?

05.11.2018 Na tuto otázku lze dát velice rychle jednoznačnou odpověď. Neměla by trvat déle než tři roky a ne méně než šest měsíců. Samozřejmě, i dnes se mezi studenty mohou najít nadaní jedinci, kteří závěrečnou vysokoškolskou práci dokážou napsat i za dobu kratší, ale předpokládejme, že většina z nich jsou průměrní nebo mírně nadprůměrní.

Nepovede-li se některému ze studentů za tři roky specifikovat vybrané téma a shromáždit potřebný materiál, svědčí to o několika skutečnostech. Za prvé: vybrané téma bylo špatně stanoveno a práce je nad jeho síly. Za druhé: student může být příliš náročný a chce toho prostřednictvím své diplomky mnoho sdělit. S takovým přístupem by také mohl na své práci dělat dalších patnáct let. Student je velice neskromný a nedokáže si stanovit meze, v rámci kterých by mohl vytvořit něco definitivního. Za třetí: u studenta propuká neuróza, jejíž příčinou je diplomový úkol. Velice často práci vzdává, a ačkoliv se k ní po nějakém čase několikrát vrací, je s ní velice nespokojen, ustupuje sám sobě a propadá v zoufalství.

Všeobecně nejvhodnější dobou pro začátek práce je na konci druhého roku studia vysoké školy. Student je již obeznámen s jednotlivými disciplínami a má o náplni svých předmětů většinou přehled. Rozhodne-li se o tématu své práce v této době, jeho volba již není riskantní a ani nezvratná. Má docela dlouhou dobu na to (celý rok), aby zjistil, zda náhodou ve výběru tématu nešlápl vedle. Může své rozhodnutí přehodnotit, vybrat si jiného vedoucího práce, ale i dokonce změnit svůj obor. Vybere-li si student téma na konci druhého roku studia má troje letní prázdniny na to, aby mohl dostatečně bádat a podnikat různé studijní cesty, které jej z hlediska nových zkušeností či vědomostí obohatí a tím i snad ulehčí práci na diplomce.

Někomu by se mohlo zdát, že je tato doba pro začátek práce předčasná, ale je nutno počítat s tím, že student bude chtít nad svým dílem přemítat a hovořit o něm se svým vedoucím práce. Jedná se v podstatě o to, že při této činnosti dochází ke komunikačnímu procesu, který je neodmyslitelně spojen s existencí čtenářů. No a v průběhu realizace diplomové práce je prozatím jediným čtenářem vedoucí práce, se kterým může diplomant momentálně počítat. Jedině ten mu ochotně a fundovaně sděluje, zda je práce dobrá či nikoliv. A na to je zapotřebí dostatek času.

Naopak pro zvládnutí závěrečné práce v šestiměsíčním termínu je potřeba několika předpokladů. Téma musí být úzce a přesně vymezeno. Nejlépe musí být vzato ze současnosti, aby seznam použité literatury nesahal až do doby prvobytně pospolné. A v neposlední řadě je velice důležité, aby všechna použitá literatura, dokumentace a materiál pro práci byly pokud možno soustředěny na jednom snadno dostupném místě. Pokud vším tímto student disponuje, nic mu nebrání v tom (snad kromě nízké míry inteligence), aby svou práci zvládl v takto krátké době. /RB/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.