Aktuality

Kdo se neptá, nic se nedozví

02.05.2019 Každý rozumný člověk ví, že základním postupem k získání těch správných odpovědí je kladení otázek. Jedná se ovšem o dovednost, která se musí umět. Známe dva druhy otázek, uzavřené a otevřené. Kterou z nich použít, abychom vtáhli druhé do konverzace a zajistili si tak určité množství relevantních informací? Budete-li umět rozlišit mezi těmito dvěma druhy otázek, může vám to pomoci v různých situacích.

Otevřená otázka na rozdíl od uzavřené je takovou větou tázací, která vyžaduje od mluvčího plnohodnotnou odpověď. Tato otázka mluvčího nebude navádět k určité odpovědi, nýbrž ho směřuje k odpovědi svými vlastními slovy a podle svého uvážení. Například se zeptáme „Jak vám chutnal oběd“? Na rozdíl od otázky „Chutnal vám oběd?“ se od mluvčího dozvíme i názor na úroveň pokrmu, který konzumoval. Prostřednictvím uzavřené otázky dostaneme krátkou jednoslovnou odpověď, která ukončí rozhovor ještě dříve, než začne. Položíte-li otevřenou otázku, mluvčí se nad ní musí zastavit, zamyslet se a zauvažovat. Jeho odpověď nebude pouze fakt, ale jeho subjektivní myšlenka, pocit nebo názor. Někdy může mít tazatel pocit, že klade otevřené otázky, ale nemusí tomu tak být. Toto zjistíte, když ztrácíte kontrolu nad konverzací. Ta totiž kladením otevřených otázek přechází na tázaného a oba mluvčí se o tuto kontrolu začínají střídat. Výsledkem kladení otázek uzavřených je spíše výslech než rozhovor. Každá otevřená otázka by měla začínat slovy: jak, proč, co, jaký, popiš, řekni mi, co si myslíš o, atd. Chcete-li se vyhnout uzavřeným otázkám, nezačínejte tázací větu slovesem.

Pokud tak učiníte, můžete dostat pouze jednoslovnou odpověď, na které se velice těžko staví jakákoli následná konverzace. Naopak otázky otevřené, vám mohou zajistit detailnější informace, čímž dojdete k podrobnějšímu vysvětlení. Někdy ale mohou být otevřené otázky příliš široké a je nutné v nich jasně vymezit hranice. Pokud vám jde o konkrétní typ odpovědi, zaměřte se na správné formulaci výrazů, které v otevřených otázkách užíváte. Je jasné, že otevřené otázky se ideálně hodí k rozvinutí diskuse.

Ptejte se proto takovým způsobem, aby na vaši otázku existovalo vetší množství odpovědí, které jednak podporují kreativní myšlení, ale i tříbí a rozvíjí jazykové schopnosti. Cílem takto kladených otázek je, aby tazatel přiměl ostatní používat otevřené otázky také. Komunikace tak bude vyvážená a tazatel se může do konverzace zapojit i jinak, než jen jako tazatel.

Kladení správných otázek je ovšem k ničemu, pokud tazatel nebude poslouchat odpovědím tázaného. Lidé často nečekají na odpověď a pokládají stále další otázky. Nedá-li si tazatel na toto pozor, může přijít o příležitost navázat na odpovědi doplňujícími otázkami. /RB/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.