Aktuality

Je psaní diplomové práce opravdu k něčemu dobré?

04.02.2014 Projekt má studentům ukázat, že i úsilí, které souvisí s psaním závěrečné práce, může být po zásluze oceněno. Projekt má dát šanci studentům, aby mohli spolupracovat s reálnou firmou. Pro studenty je to velmi přínosné, protože se mohou lépe orientovat v prostředí skutečného podniku. Málokterý vysokoškolák má totiž možnost pracovat jak s teorií, tak i s praxí. Vítězové soutěže mají možnost spolupracovat s reálným podnikem, získat zpětnou vazbu a pohybovat se mezi odborníky v oboru. Vysokoškoláci se také mohou díky účasti v soutěži zviditelnit a uvědomit si, že dobrá práce má být po zásluze odměněna.
Práce, které se projektu účastní, hodnotí 24 porotců, jimiž jsou zástupci podniků a vysokých škol. Při hodnocení se porota zaměřuje na propojení teorie a praxe, dále na zpracování a originalitu tématu. Nejprve se hodnotí veškeré práce přihlášené do projektu, poté se vyberou finálové práce, jejichž autoři je sami prezentují před odbornou porotou.
Vzhledem k tomu, že každá vysoká škola má jiné požadavky na tvorbu závěrečné práce, není pro porotu jednoduché hodnotit práce z různých vysokých škol. Projekt se tedy musí zaměřovat na kvalitu a zpracování diplomových prací v celostátním měřítku. Autoři prací jsou totiž studenty nejrůznějších vysokých škol po celé České republice.
Studenti mohou díky projektu zjistit, co je konkrétně důležité při tvorbě odborné práce, a to nejen z hlediska konkrétní vysoké školy, ale právě v celorepublikové úrovni. Studenti si rovněž mohou uvědomit, že při zpracování je velmi důležité propojení teorie a praxe, dále také pojetí tématu a jeho originalita.
A jak jste na tom s psaním odborných prací Vy? Myslíte si, že by si právě Vaše diplomová nebo bakalářská práce, zasloužila ocenění? Umíte využívat teoretické znalosti, ale také vědomosti z praxe? Pak neváhejte a přihlaste se do projektu, třeba právě Vaše tvorba bude ta nejlepší z nejlepších. /A. B./

  
Zpět na seznam aktualit

Tagy: diplomka
Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.