Aktuality

Jak správně popsat problém

25.04.2019 Každá závěrečná práce obsahuje konkrétní popis problému, kterým se autor bude zabývat. Ten se obvykle nachází v samotném úvodu práce. Najdeme v něm základní fakta o problému včetně shrnutí, proč je problém důležitý. Může tam být uvedeno, a většinou také je, jeho nejjednodušší a nejrychlejší řešení. Jak ovšem takový popis problému vytvořit, aby upoutal čtenářovu pozornost?
Způsoby mohou být různé.

Do problému můžeme skočit rovnýma nohama, nebo se nejprve zabývat popisem kontextu ke snadnějšímu porozumění a návrhu řešení problému. Není-li si student jist, čím chce začít, je lepší se nejdříve zabývat kontextem, kde bývá stručně popsáno vše důležité. Než se zmíní problém, je třeba popsat, jak by to vypadalo, kdyby žádný nebyl. Čili ideální stav. Poté je možno se problémem zabývat. Musí být popsán stručně a jasně. Žádné kličky, kudrlinky nebo jiné zkrášlování textu. Všichni čtenáři musí být s problémem jasně srozuměni, jelikož dobře popsaný problém je skoro vyřešený problém.

Pak je možno přejít rovnou k věci a uvést všechny nejdůležitější informace, které máme k dispozici. Uvede-li se samotná podstata problému, pak musí následovat vysvětlení, proč je tak důležité, aby se jím vůbec někdo zabýval. Všechna tvrzení ovšem musí být podložena rozumnými důkazy, proč tomu tak je. Těmito důkazy mohou být např. výsledky různých výzkumů, data z případových studií, nebo i data z výzkumů vlastních. Je-li proveden popis problému podložený důvody jeho řešení, je čas na návrh jeho řešení. Ten je nutno napsat co nejstručněji a nejjasněji. Vypustit z něj nedůležité detaily a snažit se držet pouze konkrétních důležitých konceptů. Detaily se můžeme zabývat později.

Naleznete-li určité řešení, je dobré vysvětlit jeho výhody. Proč zrovna vaše řešení problému je to dobré? Až uvedete svou vizi, definujete problém, jenž tomuto ideálu brání, a navrhnete jeho řešení, pak můžete v hlavních bodech vše shrnout do několika vět a znovu popsat základ toho, co jste v problému již uvedli, včetně navrhovaného řešení, kterým se v závěrečné práci chcete zabývat.  Jako nejvhodnější formou ukončení popisu problému je kvalitně napsaná teze, která celý problém v jedné větě shrne a co nejstručněji ho uvede. Souhrnně identifikuje jak problém, tak i jeho řešení.

Při popisu problému je nejdůležitější psát stručně a neplýtvat zbytečně větami. Vše co daný problém nepopisuje, tam nemá co dělat. Stručný popis problému, by v žádném případě neměl ovlivnit informativní hodnotu textu vysokoškolské závěrečné práce. A hlavně nezapomenout, že popis problému slouží především čtenářům, kteří mají různé důvody k tomu, aby vaši práci četli. Problém by měl být pro všechny srozumitelný. /RB/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.