Aktuality

Jak si vytvořit návyk pravidelného psaní

03.01.2017 Zeptáte-li se studentů, kdy píšou svou závěrečnou práci, většinou odpoví, že po nocích či nárazově, když mají zrovna chuť. Zavaleni horou lístečků, na kterých mají zapsány důležité poznámky a poznatky, jež častokrát ve svém textu nikdy nepoužijí. I tímto způsobem je možno závěrečnou práci napsat, ale bývá to většinou spojeno se stresem, který zásadně ovlivňuje kvalitu práce.

Jedna z možností, jak nad svým textem neztratit přehled a následně se do psaní „nedostávat“ zbytečně dlouho, je pravidelnost. Nemusí se psát každý den, ale „pro klid v duši“ by si měl každý student vymezit ve svém nabitém programu alespoň dva časové bloky v týdnu, kdy se bude věnovat pouze psaní. Ideální dobou v rámci dne je pracovat v brzkých ranních hodinách, tudíž by mělo být psaní závěrečné práce první aktivitou. (samozřejmě po pravidelných ranních rituálech).

Jelikož hladina cukru v krvi významně ovlivňuje vůli člověka, z toho důvodu se vyplatí nejtěžší úkoly splnit hned po ránu. Délka tohoto časového bloku vymezeného pro psaní by neměla přesahovat 2-4 hodin, tzn. uvedení do textu a napsání něčeho smysluplného. Někdy se může stát, že psaní „jde“ skoro samo. Je to výborná věc, ale v tomto případě pozor na vyčerpání. Může se totiž stát, že po takto autorsky plodném dni celý další týden student již nebude schopen napsat vůbec nic.

Proč studenti nejraději píší v noci?

Zřejmě proto, že v noci mají na psaní klid. Nalezení klidové zóny je velice důležitou podmínkou, která dokáže ovlivnit kvalitu závěrečné práce. Je vhodné vypnout mobilní telefony a odpojit se i z internetu. Studenti sdílející místnost s jinými lidmi mohou ostatní upozornit na klid, a pokud to není možné, nezbývá jim nic jiného, než investovat finanční prostředky do ušních ucpávek. K pravidelnému psaní napomáhá jeho plánování, prostřednictvím kterého student nikdy neopomene tuto svou povinnost do denního rozvrhu zařadit.

Na první pohled se může zdát, že napsat práci v tak velkém rozsahu je nadlidský výkon, ale pokud na ní bude student pohlížet jako na delší článek, pomůže mu to práci rozčlenit na jednotlivé dílčí úkoly. Sběrači informací, jež si soustavně zapisují stovky poznámek, které se jim neustále kupí a zřejmě se k nim už nikdy nevrátí, si častokrát ani neuvědomují, že už vlastně ani nepíší. Je výhodnější si každou myšlenku hned rozepsat tak, jako by už šlo o finální text. Nemusí být ihned stylisticky správný, ale v tuto chvíli jde především o dotáhnutí myšlenky do konce.

Také je výhodné svůj text s někým pravidelně konzultovat. Autor textu se následně dobere správného obsahu a formy a na základě této zpětné vazby nebude nemile překvapen nad tím, že má skoro všechno špatně. /RB/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.