Aktuality

Jak oslovovat vyučujícího na VŠ

29.11.2018 V akademických titulech mají pěkný chaos i studenti, kteří navštěvují vysoké školy již pěknou řádku let. O nováčcích ani nemluvě. Tento problém vznikl především na středních školách a gymnáziích, kde studenty nutili oslovovat učitele „pane profesore“.

Profesorů na univerzitách je ve skutečnosti velmi málo a oslovit učitele tímto titulem může pro studenta znamenat pěknou ostudu (pokud jím ovšem není). Jak tedy na akademické půdě správně oslovovat? Především je nutné si uvědomit, že titulů je na vysokých školách celá řada. Při používání titulů je nejdůležitější ovšem jejich hierarchie. Nejníže si stojí absolventi bakalářského studia s tituly Bc. (bakalář) a Bc.A (bakalář umění). Jejich kolegové s tituly Ing. (inženýr), Ing.arch. (inženýr architekt) jsou již absolventy magisterského studia, které oslovujeme pane inženýre. Lékaři získávají tituly MUDr. (doktor medicíny), MDDr. (zubní lékař), nebo MVDr. (doktor veterinární medicíny). Všechny oslovujeme pane doktore. Ostatní absolventi magisterských studijních programů získávají titul Mgr. (magistr), či MgA. (magistr umění). Tyto oslovujeme pane magistře.

Na základě úspěšného složení rigorózní zkoušky mohou absolventi magisterských studijních programů získat tituly PhDr. (doktor filozofie), JUDr. (doktor práv), RNDr. (doktor přírodních věd), PharmDr. (doktor farmacie), nebo ThDr. (doktor teologie). Všechny oslovujeme pane doktore. Absolventi doktorského studia získávají tituly Ph.D. (doktor), nebo Th.D. (doktor teologie). Je možno se setkat i s titulem CSc. (kandidát věd). Nejvyššími tituly se mohou pyšnit doc. (docent) a prof. (profesor). Všeobecně platí, že všechny pedagogy je nutné oslovovat jejich nejvyšším dosaženým titulem. Setkáte-li se s profesorem, který je i docentem, oslovujete ho pane profesore. Je také dobré vědět, že všechny tituly se u žen překloňují (paní doktorko, docentko, magistro…).

Při nástupu na akademickou půdu je tedy velmi vhodné prostudovat si na internetových stránkách školy, ale i na dveřích kabinetu konkrétního pedagoga, jakým titulem se pyšní. Dodržování správného oslovování není jen důkazem úcty k určité osobě, ale i k vzdělávací instituci, kterou student navštěvuje. Špatné oslovení působí nejenom trapně, ale student si může být jist tím, že si ho pedagog bude s tímto trapasem spojovat až do konce jeho studia. /RB/  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.