Aktuality

Jak na nepřátelské publikum

22.06.2018 Ačkoli jsme všichni ostřílení v různých diskusích, občas nás tréma a důležitost okamžiku natolik ovládne, že je problém zvládnout nepřátelsky naladěné publikum, ať už u obhajob nebo prezentací čehokoli. Jak se bránit tomu, aby nad námi tyto okolnosti a okamžiky zvítězily, a abychom naopak zvítězili my?

Zkusíme doporučit pár zajímavých, praxí ověřených typů. Předně si musíme uvědomit, že jedině my jsme věnovali naší práci a přípravě prezentace ten nezbytný čas, provedli jsme výzkum, připravili si prezentaci, takže – MY jsme tématu věnovali svůj drahocenný čas, a MY ho taky ovládáme a ovládneme.

Je spousta lidí mezi posluchači, kteří se potřebují předvést, a kteří potřebují, aby si nějaký jiný posluchač všiml, že „umějí“ diskutovat, a že se právě na naší prezentaci realizovali. Jinými slovy – nejde ani tak o naše téma, ale o problém sebedůvěry našich posluchačů..A s tím už se dá něco dělat, ne?

Zkusme se naučit rychle používat pár frází, které můžeme použít v diskusi. Lze si poznámku nebo dotaz pečlivě při jeho znění zapisovat, a pak prohlásit:
„děkuji vám za vaši poznámku, která je velmi přínosná, ale hlavní zaměření mé práce / prezentace / vystoupení bylo trošku jiné, takže se pokusím reagovat i na vaši poznámku, i když je lehce mimo můj hlavní záměr“, nebo
„velice rád/a jsem si vyslechla váš komentář / poznámku / dotaz a ujišťuji vás, že se k tomuto tématu ve své budoucí práci určitě vrátím, teď mi ale dovolte objasnit to, nač jsem dosud přišel/ přišla, a co by mohlo objasnit vám, z jakého úhlu pohledu na danou věc nahlížím já jako autor/ka“, nebo
„děkuji vám za tuto velmi zajímavou a podnětnou připomínku / poznámku. Pečlivě jsem si ji zapsal/a a budu se jí dále intenzivně zabývat.“

Největší chybou v DISKUSI je ztichnout a nechat diskutující, aby převzali hlavní roli ve vaší prezentaci / obhajobě. Je třeba v každém případě reagovat, pokud možno vysvětlit a objasnit to, o čem nepřátelské publikum diskutuje, být maximálně věcný / věcná, a pokud možno se „jich“ neleknout. Hodně zdaru!

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz