Aktuality

Jak na citace?

18.5.2015 S citacemi mají vysokoškolští studenti problémy nejčastěji. A co že to ta citace vlastně konkrétně je, na co si dát při citování pozor, a jaké druhy citací známe? 

Citace je jen zkrácenou formou označení citovaného dokumentu v textu. Na základě této citace umožňujeme čtenáři identifikovat publikaci, pramen z níž byla provedena myšlenka, a to buď doslovně nebo ve formě parafráze.

Parafráze je upravena myšlenka jiného autora, jejíž smysl zůstává nezměněn. Takový text se nedává do uvozovek.

Existují různé druhy metod citování v textu, ale v zásadě platí, že v závěrečné práci můžeme používat jen jednu metodu.

Podle norem ISO 690 a ISO 690-2 jsou nejpoužívanější následující metody citování:

Podle jména autora a datum vydání publikace, tzv. Harvardský systém nebo i nazýván jako metoda prvního údaje a data. Taková citace je vždy uvedena na konci citovaného textu v závorce. V případě potřeby se někdy za rokem vydání uvedou čísla citovaných stran.

Podle číselného údaje - jde o citace, které spojujeme s popisem odčítání dokumentu. Pořadí takových odkazů odpovídá prvnímu výskytu jejich citování. Pokud je v rámci práce více citaci téhož dokumentu, mají stejné číslo jako první citace. Většinou se buďto na téže straně v poznámce pod čarou uvede záznam označení v textu daným pořadovým číslem, nebo se uvede na konci textu kapitoly.

Podle poznámky pod čarou - tato citace umožňuje čtenáři jednoduchou a přehlednou orientaci v textu a v použitých pramenech.

Jako pomůcka k ověření správného zápisu odčítání pramene každému autorovi závěrečné práce mohou posloužit i webové stránky, které se tomu věnují. Můžeme použít známý web www.citace.com.

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz