Aktuality

Jak na citace?

18.5.2015 S citacemi mají vysokoškolští studenti problémy nejčastěji. A co že to ta citace vlastně konkrétně je, na co si dát při citování pozor, a jaké druhy citací známe? 

Citace je jen zkrácenou formou označení citovaného dokumentu v textu. Na základě této citace umožňujeme čtenáři identifikovat publikaci, pramen z níž byla provedena myšlenka, a to buď doslovně nebo ve formě parafráze.

Parafráze je upravena myšlenka jiného autora, jejíž smysl zůstává nezměněn. Takový text se nedává do uvozovek.

Existují různé druhy metod citování v textu, ale v zásadě platí, že v závěrečné práci můžeme používat jen jednu metodu.

Podle norem ISO 690 a ISO 690-2 jsou nejpoužívanější následující metody citování:

Podle jména autora a datum vydání publikace, tzv. Harvardský systém nebo i nazýván jako metoda prvního údaje a data. Taková citace je vždy uvedena na konci citovaného textu v závorce. V případě potřeby se někdy za rokem vydání uvedou čísla citovaných stran.

Podle číselného údaje - jde o citace, které spojujeme s popisem odčítání dokumentu. Pořadí takových odkazů odpovídá prvnímu výskytu jejich citování. Pokud je v rámci práce více citaci téhož dokumentu, mají stejné číslo jako první citace. Většinou se buďto na téže straně v poznámce pod čarou uvede záznam označení v textu daným pořadovým číslem, nebo se uvede na konci textu kapitoly.

Podle poznámky pod čarou - tato citace umožňuje čtenáři jednoduchou a přehlednou orientaci v textu a v použitých pramenech.

Jako pomůcka k ověření správného zápisu odčítání pramene každému autorovi závěrečné práce mohou posloužit i webové stránky, které se tomu věnují. Můžeme použít známý web www.citace.com.

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.