Aktuality

Individuální studijní plán

10.01.2019 V mnoha zahraničních vysokých školách mají studenti před zahájením svého studia k dispozici individuální učební plán. Tento vzniká na základě zjištění úvodní diagnostické evaluace vlastních cílů a očekávání studenta. Jeho konečnou podobu pak tvoří sám student v součinnosti s jednotlivými učiteli. V našich podmínkách se individuální učební (vzdělávací) plán uděluje na základě písemné žádosti děkanovi fakulty nebo proděkanovi pro studium, kteří posuzují jejich důvodnost.

Platí pouze jeden semestr nebo akademický rok a je nutno o něj žádat do začátku dalšího akademického roku, v ojedinělých případech i v jeho průběhu.
Konkrétní podoby vytvořených individuálních učebních plánů mohou být různé, musí ovšem obsahovat prvky, které jsou pro všechny plány jednotné. Jedná se o závěry diagnostických testů a dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle studenta. Nicméně je také velice důležitá podpora, ať již zaměřená na učební aktivity (např. při psaní závěrečné práce), nebo jako poradenská pomoc, která je zaměřena přímo na studenta. Dlouhodobé cíle se většinou týkají všeobecné problematiky jako například očekávání kariérního růstu nebo úrovně, které chce student dosáhnout v oblasti svých koníčků či zájmů. Střednědobé cíle se zabývají kvalifikací, k níž student směřuje. Chce-li například pracovat jako vědecký pracovník v laboratoři, musí úspěšně zvládnout konkrétní zkoušky, na základě kterých může tuto činnost v budoucnu vykonávat.

Dlouhodobé cíle v podstatě obsahují plány činností, které jsou zaměřeny na uspokojování potřeb studenta. Krátkodobé cíle naopak reagují na závěry diagnostických testů, které mohou například zjistit nedostatky ve znalostech algebry, a tudíž obsahem dlouhodobých cílů pak můžou být na základě těchto zjištění stanoveny specifické činnosti, kterými tuto situaci můžeme napravit. Speciálními činnostmi rozvíjíme klíčové dovednosti a zvyšujeme úroveň znalostí jednotlivých vyučovacích předmětů nebo jen jeho částí. Je ovšem jasné, že všechny cíle si musí student stanovit tak, aby si navzájem neodporovaly a vedly jej stejným směrem.

Smyslem individuálního učebního plánu je pomoci studentům vytvořit „na míru ušitý“ vzdělávací program, který naplní jeho očekávání a uspokojí individuální potřeby. Jeho velikou devizou je skutečnost, že se projednává „z očí do očí“. Kromě samotného studenta má z takto stanoveného plánu prospěch i vzdělávací instituce. Zlepšují-li se výsledky učení u studentů, obvykle se to odrazí i v jejím financování. /RB/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.