Aktuality

Feminizace naruby?

20.12.2017 Ještě do roku 1945 byla žena učitelka v naší společnosti spíše anomálií. O vzdělávání se starali v drtivé většině muži. Po tomto datu začala progresivní feminizace v našem školství. Vezměme si mateřské školy. Dnes v nich pracuje téměř 28000 žen a jen asi padesátka mužů, což nelze ani procentuálně vyjádřit, spíše bychom mohli hovořit o statistické chybě.

Na prvním stupni základní školy je to zcela určitě podobné. Žáky vzdělávají výhradně paní učitelky a učitel ve sboru je mnohdy považován za „exota“. Takže první mužské persony mnohdy už v počtu dvou jedinců, můžeme spatřit až na druhém stupni základní školy. Střední škola již působí jako genderový ráj, protože počet mužů, sice zřídka, ale přese, dosahuje počtu pět plus. A tak jediným edukačním prostředím, kde je vyváženost mužů a žen je vysoká škola.

Nezřídka se zde setkáváme s asistenty, odbornými asistenty, více už s docenty a profesory. Je ale určitě příjemné vědět, že mezi docenty a profesory jsou velice fundované a odborně vybavené ženy. Pak bychom se mohli zabývat otázkou, zástupci jakého pohlaví jsou lepšími vzdělavateli?

Z progresivní feminizace, která v našem školství probíhá již mnoho desítek let, bychom si mohli mylně myslet, že jsou to ženy. Ale patent na kvalitu nemá nikdo napříč genderovým spektrem. Vždy je potřeba k této problematice přistupovat individuálně a posuzovat dle vlastních zkušeností.

Máme kvalitní učitelky, ale také kvalitní učitele a čím více jich bude, tím méně je podstatnější, zda se jedná o ženu či muže. A ještě jedna poznámka na závěr. Možná bychom měli více a lépe motivovat muže pro to, aby studovali pedagogické fakulty a stali se z nich kvalitní učitelé tak, jako je i drtivá většina žen. /MN/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.