Aktuality

Co vše váš vedoucí závěrečné práce nebo školitel nemusí dělat.

12.11.2018 Student, který se chystá psát jakoukoli závěrečnou vysokoškolskou práci, již zajisté slyšel pojem školitel nebo vedoucí práce. Tato slova pro někoho zní tajemně, nebo i strašidelně, ale v podstatě se jedná o člověka, který se vám bude snažit při akademickém psaní v rámci svých možností co nejvíce pomáhat. Závěrečnou práci však za vás nenapíše!

Mezi jeho povinnosti rozhodně nepatří přemlouvání a nucení studentů k tomu, aby svou závěrečnou práci napsali. Nebude studenty také nutit ke konzultacím, či spolupráci. I když učitelské svědomí ho k tomu bude ze začátku alespoň trošku tlačit. Nebude také opakovat své případné připomínky a doporučení. Buď se jimi student bude alespoň malinko řídit, nebo také ne. Je-li ovšem nějaké doporučení k dispozici bylo by přinejmenším vhodné se jím řídit. 

Student může užít nějaký novátorský přístup, nebude-li však spokojen vedoucí práce, může se právě toto při obhajobě práce vrátit jako bumerang. Některý student má také bláhovou představu o tom, že jeho vedoucí práce netrpělivě vyhlíží dlouho do noci, až mu bude zaslána rozpracovaná verze, aby ji mohl okamžitě brzy ráno konzultovat ve svém kabinetu. Mýlíte se. Váš vedoucí je také jen člověk, který v noci spí a během dne řeší své obvyklé pracovní záležitosti. Tudíž není možné od něj čekat odpověď minimálně do 24 hodin od odeslání emailu. S tímto je nutno počítat především u těch studentů, kteří svou práci odevzdávají těsně před termínem.

Čím více má student v práci napsáno, tím více času vedoucí práce potřebuje k jejímu studiu. Vedoucí práce není učitelem jazyka českého, tudíž „fšechni vaše hrubki a gramatycké chibi“ nemusí a určitě nebude opravovat. O úpravách vašich slov a vět, tak aby dávaly smysl ani nemluvě. V tomto případě student musí používat Kontrolu pravopisu a gramatiky, jež je k dispozici v každém dobrém textovém editoru.

Váš vedoucí práce má zajisté mnoho povinností, které vyplývají z jeho funkce. Má však i svá práva, která je zapotřebí respektovat. Jelikož jste si ho vybrali a asi ho považujete za odborníka v určité oblasti, měli byste ho určitě respektovat. O slušném zacházení není třeba ani mluvit. Většinou stačí užívat pravidla slušného chování se špetkou úcty, kterou si určitě zaslouží. Má také právo, s ohledem na své i studentovy časové možnosti, stanovit požadavky a pravidla na konzultace a spolupráci. Navrhuje oponenta závěrečné práce. V tom horším případě nemusí dát doporučení práce k obhajobě. Není-li spokojen se závěrečnou prací, může ji nechat studentem celou či pouze její část přepracovat. To se ovšem stává pouze v případech nespolupráce či při nesplnění požadavků na závěrečnou práci.  /RB/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.