Aktuality

Chybami se člověk učí, ale…

28.10.2018 Toto je všeobecné rčení, které studenti často používají v případech, kdy si nejsou stoprocentně jisti svými znalostmi. Platí však vždy a všude? Například při realizaci závěrečné kvalifikační práce?

Svůj výtvor můžete přečíst nesčetněkrát a stejně v ní všechny chyby zaručeně nenajdete. Naopak můžete počítat s tím, že po odevzdání výtisku závěrečné práce na studijním oddělení se s chybami roztrhne pytel. Některé objevíte sami již cestou ze školy, jiné vám vytkne oponent a vedoucí práce v posudku a nakonec se do vás s chutí pustí i zkušební komise u vaší obhajoby. Jsou chyby, které se dají obhájit s přehledem. Jedná se o chyby nevýznamné, které v posudcích nejsou zmiňované. Jedná se o „prkotiny“ nemající na kvalitu práce zásadní vliv.

Například rozhozený formát tabulky, či jiný typ nebo velikost písma jednoho odstavce. U obhajoby tyto chyby není třeba vůbec zmiňovat. Dále se zde mohou nacházet chyby také nevýznamné, ale v posudcích již zmiňované. Všeobecně se jedná o přijatelné množství pravopisných chyb, překlepů nebo vět, které nedávají smysl. Sice kazí celkový dojem, ale práci obhájíte. Výjimkou jsou češtináři a jiní jazykovědci. A nyní přijde těžší kalibr. Závažnější chybou, která může obhajobu podstatně ztížit, jsou chyby sice v posudcích nezmiňované, přesto často zásadní. Jedná se například o mylné výsledky ve statistických výpočtech či jiné lahůdky, kterých si vedoucí práce ani oponent nemusí všimnout. Ale vy tuto chybu dříve či později zaručeně zjistíte.

U obhajoby se určitě netvařte, jako by tam žádná chyba vlastně ani nebyla. Raději to na sebe práskněte. Jednak z důvodu určité vnitřní odpovědnosti za následky, jež by mohly vzniknout, ale také se může stát, že právě na vaše vysvětlení dané chyby členové zkušební komise čekají a pokud se o ní nezmíníte, dají vám to „sežrat“. Takto závažné pochybení se většinou dá obhájit, zvláště pokud si ho nevšimli ani oponent či vedoucí práce. A nyní jsou na řadě chyby zásadní a v posudcích zmiňované. Jak vedoucí práce, tak i oponent tyto chyby vyhodnotili jako významné.

U obhajoby vaše posudky budou mít i členové zkušební komise a s hodnocením práce budou velmi dobře seznámeni. V tomto případě musíte mít pro komisi racionální zdůvodnění, proč k chybám došlo. Určitě chyby nezapírejte, neútočte na vedoucího práce, oponenta či jiné okolnosti, které vaší závěrečnou práci jakkoli ovlivňovaly. Uškodíte si. Potlačte hrdost a s upřímnou pokorou předstupte před zkoušející, kde sice můžete argumentovat tím, že chyby přece děláme všichni, ale…

To, že stojíte před zkouškovou komisí a obhajujete, znamená vaše doporučení. A můžete přijít i s jedním nedoporučujícím posudkem. Sice to budete mít těžší, ale jak se říká „život je boj“. /RB/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.