Aktuality

Chcete zažít něco nového? Zkuste jet na Erasmus!

17.10.2013 Erasmus jsou studijní pobyty, kterých se účastní studenti v Evropě. Vzniká ve spolupráci s evropskými vysokými školami. Pokud chcete laicky vysvětlit, v čem Erasmsus spočívá, přečtěte si tento článek, až do konce.
Na Erasmus jezdí vysokoškoláci do některé z evropských univerzit, kde se vzdělávají. Délka pobytu bývá 3 až 12 měsíců. Jestliže vyrážíte kvůli nabídce pracovní stáže, můžete v zahraniční firmě pracovat zhruba 3 až 12 měsíců. Za tuto dobu se dají nasbírat cenné pracovní, ale také jazykové zkušenosti. Na Erasmus lze také odjet v rámci intenzivních programů, které spočívají v tom, že se zde studenti vzdělávají po kratší dobu. Může se jednat například o letní školy.
Student, jež by se rád zúčastnil programu Erasmus, musí být zapsán na některé z vysokých škol, VOŠ či univerzit, v rámci akreditovaného bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu. Nezáleží na tom, zda navštěvuje prezenční, kombinovanou nebo distanční formu studia. Další podmínky lze zjistit ve škole či přímo na internetových stránkách, které se studijními pobyty zabývají.
V současné době lze vycestovat do Belgie, Bulharska, ČR, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Kypru, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Velké Británie, Turecka, Norska, Lichtenštejnska a Islandu.
Studujete-li na VŠ či VOŠ, pak nezapomeňte na to, že během svého studia můžete vycestovat na studijní pobyt Erasmus, pouze jednou. Tím je myšleno, že lze jednou vycestovat na studijní pobyt, jednou na pracovní stáž Erasmus a jednou na pobyt, který je v rámci programu Erasmus Mundus, což souvisí se studiem na základě stipendia. Nejvyšší možná doba, na niž může člověk odcestovat do zahraniční země v Erasmu, jsou 2 roky. Jestliže se student zúčastnil studijního pobytu, znovu tento pobyt absolvovat nemůže, avšak může jet na zahraniční stáž či Erasmus Mundus.
Veškeré informace, týkající se Erasmu, lze zjistit na internetu nebo také přímo na univerzitě, kterou studujete. /A. B./

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.