Aktuality

Cena napříč Evropou

11.03.2014 Možná se mohou zdát následující řádky poněkud „přehnaným optimismem“ o něčem, na co se dnes a denně snášejí vlny kritiky a hlasy volající po odchodu ČR z EU. Přesto… Považuji za užitečné připomenout význam a pozitivní smysl celoevropské soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany, která se uděluje již od r. 2008 ve věkové skupině 16 – 30 let.
Můžeme si jistě položit otázku, jak moc vlastně tato cena hraje roli, co se týká vlivu na vysokoškolské studium, jeho kvalitu a jak vůbec ovlivní příp. účastníky tohoto projektu. U nás je např. tato Cena propagována v rámci Univerzity Karlovy v sekci Vědy a výzkumu na úrovni zahraničních ocenění. Nemusí tedy být okrajovou záležitostí a může naopak velmi ovlivnit nejen profesní „osud“ účastníka, ale i prestiž samotného univerzity či další instituce, za níž takový účastník vystupuje a nabízí svůj projekt do soutěže. Sama účast může být dobrou individuální zkušeností, ale i třeba otevřít dveře novým kontaktům, které poslouží nejen propagaci tzv. evropanství, ale obecně spojí to, co v rámci vědy a výzkumu fungovalo již mnoho desítek let před vznikem této Ceny – tedy, prezentace vlastních znalostí a dovedností, výměna potřebných zkušeností a možná i získání dalších zdrojů pro prezentovaný účastnický projekt.
Cena, resp. úspěšná účast v ní může přinést účastníkům i finanční ohodnocení. Tzn., že v případě vítězství obdrží účastník 5.000 euro, za druhé místo 3.000 euro a za třetí místo 2.000 euro. Obsahová stránka projektů o Cenu Karla Velikého v poslední době představovala mediální oblast, fotografii a design nebo různé napříč účastnickými zeměmi výměnné projekty. Cenu uděluje Nadace pro Mezinárodní cenu Karla Velikého a Evropský parlament. Jejím smyslem je posílit ideu evropské sounáležitosti, „evropanství“ a spolupráce. /haas/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.