Aktuality

Čeho se vyvarovat při psaní závěrečné práce

10.02.2017 Při realizaci závěrečné práce může mít její autor častokrát dojem, že se mu daří a za kvalitu svého textu by dal ruku do ohně. Píše svou práci svižně a s přehledem. Až nastane čas odevzdání k první kontrole a autor s ledovým klidem hráče pokeru své dílo odevzdává. Jaké ovšem nastává překvapení, když si přečte zpětnou zprávu svého vedoucího, který mu jeho práci rozcupoval na kousky a na textu mu nenechal suchou nit. Kdyby se každá chyba nalezená v jeho textu změnila na cihlu, postavil by dům.

Velice častou chybou, kromě gramatických, bývá jednostranné zobecňování, jež je jedním ze základních projevů analytického přístupu. Zobecňování v kvalifikační práci nesmí opomíjet důležité skutečnosti a nemělo by být chybně či nejasně postavené. Další aplikovanou chybou je, když autor neřeší ve svém textu zjevné rozpory či napětí, ovšem jsou-li v textu přítomny. Chyba tohoto druhu je často spojena s nevyužíváním spojek logicky patřících na dané místo.

Student také mnohokrát zbytečně oslabuje svou argumentaci, v důsledku čehož se do ní nechtěně zamotává. Ani přehnané poukazování na jistá omezení, nedostatky a nezpracovaná témata v jeho práci nejsou na místě a je-li jich nad únosnou míru, začnou čtenáře zákonitě unavovat.

Pokud autor argumentuje, musí být jeho tvrzení bezpodmínečně logicky podpořitelné. Každá informace, kterou autor ve své práci uvede, by neměla mít pouze rámcovou pochopitelnost, nýbrž důslednou a přesnou formulaci. Kromě chybějícího obecného termínu je také velkou chybou jeho nevhodná volba, kdy slova nejsou na správném místě s chybným užitím logické vazby.

O chybné či neúplné valenci nemluvě. Nikdy by neměl být použit dvojí odporovací poměr, nýbrž uvedení argumentace pro a proti s jejich následnou analýzou. Velkou chybou také je uvádění informací mající svou popisovanou tématikou velmi vzdálený či nejasná vztah a mnohokrát také vůbec žádný. V tomto případě se jedná o pouhé nahánění znaků, nebo sdělování informací, které pro zvolené téma nemají žádnou hodnotu.

Chybné je také časté opakování informací, obzvlášť když se o pár odstavců výše již takové vyskytují. Vyhnout by se student měl textu plnému autoritativních tvrzení a subjektivních názorů, aniž zdůvodní či doloží svá tvrzení nějakým argumentem. Přehnaně se snažit o vědecký nebo rétorický literární sloh zvláště tam, kde se to nehodí, kazí celkový dojem a svou překombinovaností ve skutečnosti text spíše zatemňují.

Faktorů ovlivňujících dobře zpracovanou závěrečnou práci je skutečně mnoho a v určitých chvílích (zvláště po přečtení kritiky vedoucího práce) pisatele spíše odrazují. Pokud však bude alespoň minimálně dodržovat základní pravidla psaní vědecké práce, úspěch se jistě dostaví. /JH/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.