Aktuality

A šup s ní do šuplíku…

18.10.2018 Můžeme se setkat se dvěma způsoby, jak napsat závěrečnou vysokoškolskou práci, jejíž použitelnost a užitečnost by se mohla projevit i po absolutoriu univerzity. První možností je obhájená diplomová práce, která je počátkem podrobnějšího výzkumu pokračujícího i v následujících letech (pokud se absolventům bude chtít). Druhý způsob vyplývá ze získání potřebných dovedností prostřednictvím zkušeností při psaní samotné práce.

Podívejme se však podrobněji na způsob druhý, který dozajista bude všem studentům vysokých škol mnohem bližší, než způsob první. Předpokládejme, že se absolvent univerzity profesně uplatní jako vedoucí pracovník cestovní kanceláře. Téma jeho diplomové práce ovšem nemá s danou pracovní pozicí vůbec nic společného (mohla by například pojednávat o boji s komáry ve vysokohorském turistickém středisku, kde deset měsíců v roce teplota vzduchu nepřesáhne 12°C).

Ale i tak může ze svého elaborátu těžit i mnoho let po jeho obhájení. Psaní diplomové práce totiž pro studenta znamená, že dokáže stanovit jasné téma a shromáždit velké množství existujících podkladů. Tyto podklady seřadit a uspořádat. Dokáže také zvolené téma s pomocí sebraných materiálů samostatně prozkoumat a dát všem předchozím teoretickým úvahám určitou organickou podobu. No a nakonec vše uspořádá tak, aby případný čtenář pochopil myšlenkový záměr jeho diplomové práce. V podstatě se jedná nejenom o uspořádání konkrétních údajů a podkladů, ale i vlastních myšlenek, a to prostřednictvím metodické práce, kdy je utvářen a modelován předmět, který může posloužit i druhým lidem.

Jak napsal Umberto Eco „Není ani tak důležité vlastní téma práce jako spíše zkušenost, kterou z ní můžeme v průběhu zpracování vytěžit“. Tato myšlenka vysvětluje důležitou podstatu psaní závěrečných vysokoškolských prací a jejich praktického využití po absolutoriu. Člověk, který dokáže shromáždit a logicky uspořádat všechny zdroje, jež se vážou k problematice boje s komáry, bude dozajista schopen soustředit všechny údaje potřebné k hladkému chodu cestovní kanceláře. Ano, bude postupně ostřílenější a získá i další zkušenosti, ale způsob, jakým zpracovává informace, o nichž ví, souvisí se zkušenostmi, jež získal v době, kdy si vysvětloval věci, které neznal.

Samozřejmě, chce-li student vytvořit skvělou a posléze i užitečnou diplomovou práci, měla by být o věcech, které jsou v okruhu jeho zájmů. Přesto se výběr tématu jeví méně důležitým než pracovní metoda a samotná zkušenost studenta, kterou jeho zpracováním následně získá. /RB/  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.